Trả lời: Điều 15, Luật Tiếp công dân quy định cụ thể việc tiếp công dân ở xã, phường, thị trấn như sau:

1. Việc tiếp công dân của cấp ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn được thực hiện tại trụ sở ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là ủy ban nhân dân cấp xã).

2. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp phụ trách công tác tiếp công dân ở cấp xã và thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

a) Ban hành nội quy tiếp công dân;

b) Bố trí địa điểm thuận lợi và các điều kiện cần thiết khác cho việc tiếp công dân tại trụ sở ủy ban nhân dân cấp xã;

c) Phân công người tiếp công dân;

leftcenterrightdel
Ban tiếp công dân huyện An Biên, Kiên Giang tiếp hộ dân trên địa bàn huyện. (Ảnh: TTXVN). 

d) Trực tiếp tiếp công dân tại trụ sở ủy ban nhân dân cấp xã ít nhất 1 ngày trong 1 tuần và thực hiện việc tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 18 của luật này;

đ) Phối hợp chặt chẽ với cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tiếp công dân và xử lý vụ việc nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung; bảo đảm an toàn, trật tự cho hoạt động tiếp công dân;

e) Tổng hợp tình hình, kết quả công tác tiếp công dân, báo cáo định kỳ và đột xuất với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

*Bạn đọc Duy Long ở phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa hỏi: Các đối tượng nào được ưu tiên trong tuyển dụng viên chức?

Trả lời: Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25-9-2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý viên chức có nêu rõ các đối tượng được ưu tiên trong tuyển dụng viên chức như sau:

1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

2. Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

QĐND