leftcenterrightdel
 Học viên đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy khóa 69 Trường Quân sự Quân khu 5 tuyên thệ tại lễ bế giảng. 

Trung sĩ Phan Văn Rin, học viên đào tạo Tiểu đội trưởng bộ binh (Đại đội 7, Tiểu đoàn 3), vinh dự đại diện cho các học viên tốt nghiệp, dõng dạc tuyên thệ: “Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc Việt Nam, với Đảng Cộng sản Việt Nam. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, không sợ hy sinh gian khổ..., nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng... Xin thề!". Tiếng hô “Xin thề” vang to như muốn khẳng định ý chí, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ của đội ngũ học viên tốt nghiệp. Trung sĩ Phan Văn Rin bày tỏ: “Với kiến thức được trang bị, trên cương vị mới, tôi sẽ quyết tâm phấn đấu, không phụ lòng tin của các thầy, cô giáo, đồng chí, đồng đội và chỉ huy các cấp”.

Đại tá Huỳnh Phước Lượng, Hiệu trưởng Trường Quân sự Quân khu 5 cho biết: “Thời gian qua, nhà trường chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp dạy học đáp ứng chương trình đào tạo mới; vận dụng linh hoạt các nguyên tắc, phương châm trong huấn luyện gắn với rèn luyện học viên; thực hiện nghiêm quy chế thi, kiểm tra. Kết quả, 100% học viên đào tạo HSQCH khóa 69 đạt yêu cầu, trong đó hơn 99% tốt nghiệp loại khá, giỏi. Với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, hy vọng các học viên tốt nghiệp sẽ vững vàng, tự tin trên cương vị mới, vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kiến thức đã học vào quá trình công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng cơ quan, đơn vị".

Bài và ảnh: PHAN ĐỊNH