Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 6 Nghị định số 08/2021/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, các công trình, hoạt động liên quan đến đường thủy nội địa phải được bảo đảm an toàn, an ninh theo quy định của nghị định này và quy định khác có liên quan của pháp luật.

Thứ hai, trách nhiệm bảo đảm an toàn, an ninh trong hoạt động đường thủy nội địa:

- Chủ công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, người khai thác cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu; tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động trên đường thủy nội địa có trách nhiệm bảo đảm và duy trì an toàn, an ninh công trình, hoạt động trong quá trình đầu tư xây dựng, quản lý khai thác theo quy định của pháp luật;

- UBND các cấp, cơ quan quản lý chuyên ngành giao thông đường thủy nội địa, cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh đối với công trình và hoạt động liên quan đến đường thủy nội địa, cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu; kiểm tra, xử lý đối với hành vi vi phạm quy định về bảo đảm an toàn, an ninh đường thủy nội địa, cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu theo quy định.

* Bạn đọc Triệu Ngọc Hân ở phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, hỏi: Tội quảng cáo gian dối bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: Theo Điều 197 Văn bản hợp nhất Bộ luật Hình sự ngày 10-7-2017, tội quảng cáo gian dối bị xử phạt như sau:

1. Người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa, dịch vụ, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

2. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

QĐND