Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 33 Luật Phòng, chống rửa tiền. Cụ thể như sau:

Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản:

1. Các giao dịch bất động sản là giao dịch ủy quyền nhưng không có cơ sở pháp lý.

2. Khách hàng không quan tâm đến giá bất động sản, phí giao dịch phải trả.

3. Khách hàng không cung cấp được các thông tin liên quan đến bất động sản hoặc không muốn cung cấp bổ sung thông tin về nhân thân.

4. Giá giao dịch giữa các bên không phù hợp giá thị trường.

* Bạn đọc Trần Hữu Giao ở xã Bình Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, hỏi: Quyền và trách nhiệm của cá nhân trong phòng, chống bạo lực gia đình được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 12 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Cụ thể như sau:

1. Được khen thưởng khi có thành tích trong phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; được bảo vệ, giữ bí mật về thông tin cá nhân khi báo tin, tố giác hành vi bạo lực gia đình; được Nhà nước hỗ trợ để bù đắp tổn hại về sức khỏe, tính mạng và thiệt hại về tài sản khi tham gia phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định của Chính phủ.

2. Cá nhân khi phát hiện hành vi bạo lực gia đình có trách nhiệm sau đây:

a) Báo tin, tố giác ngay cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quy định. Địa chỉ tiếp nhận tin báo, tố giác về hành vi bạo lực gia đình bao gồm: UBND cấp xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình; cơ quan công an, đồn biên phòng gần nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình; cơ sở giáo dục nơi người bị bạo lực gia đình là người học; trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình; người đứng đầu tổ chức chính trị-xã hội cấp xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình;

b) Tham gia bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình và các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng.                                  

QĐND

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.