Trả lời: Điều 10 Luật Cảnh sát biển Việt Nam quy định nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam như sau:

1. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân, với Đảng và Nhà nước; nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên.

2. Kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trong vùng biển Việt Nam; đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn vùng biển Việt Nam hòa bình, ổn định và phát triển.

3. Cảnh giác, giữ bí mật nhà nước, bí mật công tác; thực hiện nghiêm biện pháp công tác của Cảnh sát biển Việt Nam.

4. Tuân thủ điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và thỏa thuận quốc tế có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam.

5. Thường xuyên học tập nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức pháp luật, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức tổ chức kỷ luật và rèn luyện thể lực.

6. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về quyết định, hành vi của mình khi thực hiện nhiệm vụ.

* Bạn đọc Nguyễn Tuấn Anh ở xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp đối với cây trồng?

Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quyết định số 13/2022/QĐ-TTg ngày 9-5-2022 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp, cụ thể như sau:

- Đối với cây lúa, tại các tỉnh: Thái Bình, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Thuận, An Giang, Đồng Tháp.

- Đối với cây cao su, tại các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Bình Thuận, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai.

- Đối với cây cà phê, tại các tỉnh: Sơn La, Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng, Bình Phước.

- Đối với cây hồ tiêu, tại các tỉnh: Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Đối với cây điều, tại các tỉnh: Gia Lai, Đắc Lắc, Lâm Đồng, Bình Thuận, Bình Phước, Đồng Nai.

QĐND