Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 107 Bộ luật Dân sự năm 2015. Cụ thể như sau:

1. Bất động sản bao gồm:

a) Đất đai;

b) Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai;

c) Tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình xây dựng;

d) Tài sản khác theo quy định của pháp luật.

2. Động sản là những tài sản không phải là bất động sản.

* Bạn đọc Lâm Khel ở thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, hỏi: Người phạm tội hình sự có thể phải chịu những hình phạt nào?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 32 Bộ luật Hình sự. Cụ thể như sau:

1. Hình phạt chính bao gồm: Cảnh cáo; phạt tiền; cải tạo không giam giữ; trục xuất; tù có thời hạn; tù chung thân; tử hình.

2. Hình phạt bổ sung bao gồm:

a) Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; cấm cư trú; quản chế; tước một số quyền công dân; tịch thu tài sản; phạt tiền, khi không áp dụng là hình phạt chính; trục xuất, khi không áp dụng là hình phạt chính.

3. Đối với mỗi tội phạm, người phạm tội chỉ bị áp dụng một hình phạt chính và có thể bị áp dụng một hoặc một số hình phạt bổ sung.

 QĐND

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.