Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 12 Thông tư số 153/2017/TT-BQP ngày 26-6-2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, quy định chế độ nghỉ của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Cụ thể như sau:

1. Sĩ quan phải đăng ký thời điểm, thời gian và nơi nghỉ với cơ quan cán bộ (trợ lý chính trị đối với đơn vị không có cơ quan cán bộ) để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết và quản lý theo quy định.

2. Trong thời gian nghỉ phép sĩ quan có trách nhiệm đăng ký với UBND xã, phường, thị trấn nơi nghỉ phép.

* Hỏi: Hình thức xử lý kỷ luật đối với hành vi trốn tránh nhiệm vụ của dân quân tự vệ được quy định như thế nào?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 18 Thông tư số 75/2020/TT-BQP ngày 19-6-2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với dân quân tự vệ. Cụ thể như sau:

1. Gây thương tích, gây tổn hại đến sức khỏe của mình, giả bị bệnh hoặc dùng các hình thức gian dối khác để trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ được giao thì bị kỷ luật cảnh cáo hoặc giáng chức.

2. Trốn tránh nhiệm vụ thuộc một trong các trường hợp sau thì bị kỷ luật cách chức:

a) Giữ chức vụ chỉ huy;

b) Đã bị xử lý kỷ luật chưa được công nhận tiến bộ mà tiếp tục vi phạm;

c) Lôi kéo người khác tham gia.

QĐND

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.