Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 38 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Cụ thể như sau:

Người có công giúp đỡ cách mạng là người đã có thành tích giúp đỡ cách mạng trong lúc khó khăn, nguy hiểm và được Nhà nước khen tặng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” trước Cách mạng tháng Tám năm 1945;

2. Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huân chương Kháng chiến;

3. Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huy chương Kháng chiến.

* Bạn đọc Đỗ Mạnh Sơn ở phường An Hòa, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, hỏi: Hồ sơ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài gồm những gì?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 45 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Cụ thể như sau:

1. Đơn đi làm việc ở nước ngoài;

2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND cấp xã nơi người lao động thường trú hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người lao động;

3. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;

4. Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học giáo dục định hướng;

5. Văn bằng, chứng chỉ về ngoại ngữ, chuyên môn, trình độ, kỹ năng nghề và giấy tờ khác theo yêu cầu của bên nước ngoài tiếp nhận lao động.

QĐND