Trả lời: Trước tiên, Cục Chính sách xin chia sẻ với đồng chí về việc không may đồng chí bị bệnh, rất mong đồng chí vững vàng, lạc quan để điều trị bệnh, nội dung câu hỏi của đồng chí, Cục Chính sách xin trả lời và có ý kiến như sau:

Trường hợp của đồng chí vẫn đang trong thời gian phục vụ tại ngũ, bị bệnh cần chữa trị dài ngày. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 4, Thông tư số 157/2013/TT-BQP ngày 26-8-2013 của Bộ Quốc phòng quy định về quản lý, điều trị, chăm sóc, giải quyết chính sách  đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, người làm việc trong tổ chức cơ yếu do Quân đội quản lý bị bệnh hiểm nghèo, bệnh cần chữa trị dài ngày, bệnh tâm thần: "Người bị bệnh hiểm nghèo, bệnh cần chữa trị dài ngày, sau thời gian điều trị không quá 2 năm (24 tháng) kể từ ngày bị bệnh phải được giám định y khoa, nếu Hội đồng giám định y khoa kết luận suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, không đủ sức khỏe phục vụ quân đội thì giải quyết thôi phục vụ tại ngũ, thôi việc".

Trong thời gian điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền (kể cả điều trị nội trú và ngoại trú) hưởng chế độ trợ cấp ốm đau từ Quỹ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội (không hưởng lương, phụ cấp từ nguồn ngân sách nhà nước hoặc tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ). Nếu thời gian hưởng trợ cấp ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng (bao gồm thời gian liên tục hoặc cộng dồn số ngày hưởng trợ cấp ốm đau trong tháng) thì quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không phải đóng bảo hiểm xã hội trong tháng đó; thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội.

Cơ quan xin thông tin để đồng chí biết, chúc đồng chí mau chóng ổn định sức khỏe. Trân trọng!

Cục Chính sách

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.