* Sư đoàn 325, Quân đoàn 2: Về đơn của ông Lương Đình Tẩu ở xã Phú Lạc, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đề nghị trích lục giúp ông thông tin lưu tại đơn vị về việc ông bị thương để ông có cơ sở đề nghị khôi phục, hưởng chế độ thương binh vì hiện nay do sức khỏe yếu, ông không thể đến đơn vị được.

* UBND huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình: Về đơn của các ông, bà: Phạm Ngọc Chương, Phạm Thị Loan, Ngô Xuân Đáng, Ngô Thị Bình, Ngô Xuân Trơn, đại diện là ông Phạm Ngọc Chương ở xã Kim Chính, huyện Kim Sơn đề nghị nội dung liên quan đến việc hưởng chế độ cho giai đoạn tham gia dân quân tiền tiêu trực chiến Kim Đài do Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Sơn thành lập từ năm 1960.

* Thành ủy Hải Phòng: Về đơn của ông Nguyễn Văn Út, Giám đốc Công ty TNHH Bình Minh ở xã An Thắng, huyện An Lão, TP Hải Phòng đề nghị tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng giải quyết để Công ty Cổ phần Ánh Bình Minh trả lại ông số tiền hơn 2 tỷ đồng.    

QĐND