leftcenterrightdel
 Chỉ huy Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 động viên cán bộ, chiến sĩ trong giờ giải lao. Ảnh: HOÀNG TRUNG

Sau mỗi nhiệm vụ được giao, đơn vị đều tiến hành tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm chặt chẽ, nghiêm túc, có phê bình, biểu dương khen thưởng, đúng người, đúng việc. Thông qua hội thi, hội thao, thực hiện nhiệm vụ để đơn vị phát hiện cán bộ trẻ có năng lực, trình độ; đồng thời mạnh dạn đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm đảm nhiệm các chức vụ cao hơn. Cùng với đó, đơn vị lựa chọn những đồng chí có phẩm chất, năng lực tốt cử đi học tại các học viện, nhà trường. Bên cạnh đó, chỉ huy Trung đoàn luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách cán bộ, giải quyết hài hòa giữa công việc và gia đình, tạo động lực mạnh mẽ cho cán bộ phát huy hết khả năng của mình, yêu mến, gắn bó với đơn vị, tích cực, trách nhiệm trong công việc. Với những biện pháp đó, những năm qua, cán bộ trẻ trong Trung đoàn luôn tâm huyết, trách nhiệm, cống hiến xây dựng đơn vị.

Trung tá ĐẶNG VĂN DANH

(Chính ủy Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân khu 4)

------------------

Tránh tiêu cực trong lựa chọn cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng

Để việc lựa chọn cán bộ cử đi đào tạo, bồi dưỡng đúng theo quy trình công tác cán bộ, trước hết, phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, người đứng đầu điều hành quy hoạch phải nắm chắc quy định, hướng dẫn, gắn quy hoạch với quản lý; nhận xét, đánh giá đúng thực chất về trình độ năng lực cán bộ. Việc tuyển chọn cán bộ bố trí ở các cơ quan, đơn vị phải chú trọng đến chất lượng, bảo đảm đủ tiêu chuẩn theo quy định của từng chức danh đảm nhiệm; trong đó, cần lựa chọn những cán bộ có ý thức, trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc, giỏi về chuyên môn, thạo ở cấp mình, hiểu biết việc cấp trên. Bên cạnh đó, cần khuyến khích, động viên, tạo điều kiện cho cán bộ tự học, tự nghiên cứu nhằm nâng cao năng lực dự báo, phân tích, nhận định tình hình, vận dụng linh hoạt kinh nghiệm thực tiễn vào xây dựng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tạo điều kiện cho cán bộ học hỏi, giao lưu tiếp thu kinh nghiệm từ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu để bổ sung nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn trong điều kiện hiện nay.

Các cấp phải quán triệt quan điểm “bảo đảm tính kế thừa, ổn định, phát triển theo hướng nâng cao, chú ý đến chất lượng, bảo đảm số lượng, cơ cấu hợp lý”. Đặt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị lên hàng đầu và thông qua thực tiễn hoạt động, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ là thước đo để đánh giá cán bộ, theo dõi phát hiện, bồi dưỡng kịp thời những cán bộ có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực để xây dựng, tạo nguồn cán bộ kế thừa. Đồng thời, sàng lọc, đánh giá chính xác, lựa chọn những cán bộ có kinh nghiệm qua thực tiễn để xếp vào nguồn quy hoạch kế cận với tinh thần “có lên, có xuống, có vào, có ra” để đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ trong tình hình mới hiện nay.

Trung tá NGUYỄN THANH PHONG

(Phó trưởng phòng Cán bộ, Cục Chính trị Quân khu 9)