Nhu cầu sử dụng đất của Trung đoàn 246 để xây dựng thao trường thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu là cần thiết, Quân khu 1 báo cáo và đề nghị Bộ Quốc phòng bảo đảm kinh phí cho đơn vị bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng thu hồi diện tích đất trên để sử dụng cho nhiệm vụ quốc phòng. Tuy nhiên, đến nay việc hỗ trợ, giải phóng mặt bằng vẫn chưa được thực hiện, đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 1 sớm triển khai các nội dung theo văn bản trên”.

leftcenterrightdel
Cán bộ Đại đội 8, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 246 kiểm tra đường ngắm cơ bản của chiến sĩ mới trong luyện tập bắn AK. Ảnh:qdnd.vn 

Ngày 10-1-2024, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

Thao trường Trung đoàn 246/Sư đoàn 346 thuộc địa bàn xã Yên Lạc và xã Động Đạt, huyện Phú Lương với tổng diện tích 68,5 ha tại Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 20-2-1999 của tỉnh Thái Nguyên (trong đó: Địa bàn xã Động Đạt 39,5 ha, địa bàn xã Yên Lạc 29 ha. Năm 2015 đơn vị và địa phương phối hợp đo đạc lại đất do đơn vị quản lý, diện tích là: 73,44 ha, tăng 4,94 ha).

Tại thời điểm giao đất cho Sư đoàn 346, còn một số diện tích đất Thao trường chưa được thực hiện các thủ tục về thu hồi, bồi thường hỗ trợ đối với các hộ dân đang sử dụng đất trên đó. Đến năm 2004 đơn vị phối hợp với địa phương tổ chức giải phóng mặt bằng đợt 1, đã thu hồi 3,8 ha đất lâm nghiệp của 3 hộ dân giao cho Trung đoàn 246/Sư đoàn 346; năm 2016 tiến hành giải phóng mặt bằng đợt 2 được: 3,57 ha của 3 hộ dân.

Hiện nay, trong 73,44 ha đất thao trường của Trung đoàn 246/Sư đoàn 346 có 36,36 ha đất đơn vị đang sử dụng ổn định; còn lại khoảng 37,08 ha đất do các hộ dân đang sử dụng canh tác, cụ thể: Xã Động Đạt là 17,63 ha; xã Yên Lạc là 19,44 ha. Theo báo cáo của Sư đoàn 346, qua rà soát đất thao trường nằm trên 2 xã hiện có 50 hộ đang sử dụng đất canh tác, trong đó: 30 hộ đã sử dụng ổn định và được giao đất, cấp giấy CNQSD đất trước khi giao đất cho Sư đoàn; 14 hộ được cấp giấy CNQSD đất sau khi UBND tỉnh giao đất cho Sư đoàn; 16 hộ sử dụng đất nhưng không có các giấy tờ chứng minh nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và chưa cấp giấy CNQSD đất.

Năm 2022, Bộ Quốc phòng đã bố trí kinh phí chi bồi thường, hỗ trợ, xây dựng các công trình chống lấn chiếm đất quốc phòng cho Quân khu 1 với số tiền 56.330 triệu đồng. Tuy nhiên, việc bồi thường, giải phóng mặt bằng khu đất còn lại chưa thu hồi của Thao trường của Trung đoàn 246/Sư đoàn 346 để sử dụng cho nhiệm vụ quốc phòng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng nên chưa đủ điều kiện để bảo đảm kinh phí thanh toán theo quy định.

Để bảo đảm diện tích đất quy hoạch xây dựng Thao trường Trung đoàn 246/Sư đoàn 346 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, giải quyết những vướng mắc tồn tại trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng. Bộ Quốc phòng giao Quân khu 1 phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Thái Nguyên để triển khai thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng thu hồi đất sử dụng cho nhiệm vụ quốc phòng theo đúng quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

Bộ Quốc phòng đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các Ban, Sở, ngành liên quan và huyện Phú Lương phối hợp chặt chẽ với Quân khu 1 hoàn thiện các thủ tục về thu hồi, bồi thường hỗ trợ đối với các hộ dân để sớm bàn giao đất cho Trung đoàn 246/Sư đoàn 346 xây dựng Thao trường. Sau khi hoàn thiện các thủ tục thu hồi, bồi thường hỗ trợ đối với các hộ dân và các nội dung liên quan. Quân khu 1 lập dự toán kinh phí báo cáo Bộ Quốc phòng bảo đảm để thực hiện. Dự kiến thời gian xử lý, giải quyết xong trong năm 2024.

Trên đây là trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên để trả lời cử tri.

THANH HẢI

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.