Ông Nguyễn Thế Yên, sinh năm 1955, nhập ngũ tháng 4-1975; tháng 12-1978 về công tác tại Lữ đoàn 144, Bộ Tổng Tham mưu và phục viên vào tháng 5-1981 (thời gian phục vụ quân đội 6 năm 2 tháng). Quá trình công tác tại đơn vị, ông Nguyễn Thế Yên chưa được đơn vị xét, đề nghị cấp Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba. Năm 2015, theo Giấy xác nhận và giới thiệu của Phòng Chính trị, Lữ đoàn 144, ông Nguyễn Thế Yên đến Ban CHQS quận Hà Đông đề nghị xét, cấp Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba và đã được trả lời quá hạn giải quyết theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng số 39/2013/QH13 ngày 16-11-2013.

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng số 39/2013/QH13; Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam số 160/2014/TT-BQP ngày 9-11-2014, cụ thể: Tại Điểm c, Khoản 2, Điều 56, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng số 39/2013/QH13 quy định: Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có quá trình cống hiến liên tục từ 10 năm đến dưới 15 năm. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-6-2014. Trước ngày 1-6-2014, các cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn về niên hạn để xét khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng mà chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn về niên hạn theo quy định của luật này sẽ được xem xét, quyết định khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11. Việc xem xét, quyết định khen thưởng cho các đối tượng này được thực hiện trước ngày 31-12-2014.

Như vậy, thời điểm năm 2015, ông Nguyễn Thế Yên đến làm thủ tục tại Ban CHQS quận Hà Đông đề nghị xét, cấp Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba là không đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng số 39/2013/QH13. Ngày 29-10-2019, Ban CHQS quận Hà Đông đã tiếp và làm việc với ông Nguyễn Thế Yên để thông báo, làm rõ những quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng số 39/2013/QH13. Sau buổi tiếp, ông Nguyễn Thế Yên nhất trí với nội dung buổi làm việc và đồng tình thực hiện theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng số 39/2013/QH13; Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam số 160/2014/TT-BQP.

Báo Quân đội nhân dân hoan nghênh Ban CHQS quận Hà Đông đã gửi công văn phúc đáp để tòa soạn có cơ sở trả lời bạn đọc.

QĐND