* Công văn số 854/CTT-CS ngày 3-7-2019 của Cục Chính trị Quân khu 1 trả lời đơn của ông Vũ Văn Sơn ở nhà số 203 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm (Long Biên, Hà Nội) đại diện cho các cựu chiến binh Tiểu đoàn 52 Trinh sát bộ binh, Bộ Tham mưu Quân đoàn 14 đề nghị được giải quyết chế độ chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9-11-2011, như sau: Căn cứ Công văn số 3749/CQTT-NC ngày 7-11-2018 của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng về việc thông báo phiên hiệu đơn vị tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, Phòng Chính sách Quân khu 1 đã sao gửi và chỉ đạo cơ quan thường trực 6 tỉnh trên địa bàn quân khu có đối tượng thuộc Tiểu đoàn 52 Trinh sát bộ binh, Bộ Tham mưu Quân đoàn 14 tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc từ tháng 2-1979 đến tháng 1-1988 thì được xem xét giải quyết. Như vậy, các trường hợp thuộc Tiểu đoàn 52 nói trên và cá nhân ông Sơn đến UBND xã, phường nơi cư trú để được hướng dẫn hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ đề nghị xem xét giải quyết theo quy định.

* Công văn số 2633/QL-QSCS ngày 5-8-2019 của Cục Quân lực, Bộ Tổng Tham mưu trả lời đơn khiếu nại của đồng chí Phạm Ngọc Trung, Trung tá QNCN, nguyên chiến đấu viên thuộc Đại đội 18, Phòng Đào tạo, Trường Sĩ quan Đặc công, Binh chủng Đặc công khiếu nại về việc hưởng trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất của cấp bậc quân hàm, như sau: Căn cứ quy định tại Thông tư số 218/2013/TT-BQP ngày 19-12-2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong quân đội, Cục Quân lực đã chuyển đơn của đồng chí Phạm Ngọc Trung và công văn của Báo Quân đội nhân dân đến Bộ tư lệnh Binh chủng Đặc công xem xét, giải quyết và trả lời theo quy định.

Báo Quân đội nhân dân hoan nghênh các đơn vị đã gửi công văn phúc đáp để tòa soạn có cơ sở trả lời bạn đọc.

QĐND