“Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Bắc Sông Cấm nhằm tạo ra bước đột phá trong phát triển đô thị Hải Phòng nên chúng tôi hoàn toàn ủng hộ và mong muốn dự án sớm hoàn thành. Hiện nay, UBND huyện Thủy Nguyên đã ban hành quyết định thu hồi đất nông nghiệp của các hộ gia đình trên địa bàn xã tại các cánh đồng: Lò Vôi, Lò Gạch, Cánh Rác, Hàng Khu, Gốc Lậu.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện, UBND huyện Thủy Nguyên và các phòng, ban chức năng chưa thực hiện việc treo công khai bản đồ quy hoạch 1/500 đối với dự án, không tổ chức triển khai cắm mốc giới giải phóng mặt bằng trên thực địa... nên chúng tôi không thể xác định được diện tích đất của chúng tôi có thuộc phạm vi dự án hay không. Đồng thời, chúng tôi cũng mong muốn UBND huyện có thông báo thu hồi đất riêng cho từng hộ gia đình, trong đó nêu cụ thể mục đích thu hồi đất của từng thửa theo đúng quy hoạch được phê duyệt...”.

Báo Quân đội nhân dân chuyển ý kiến của các công dân trên đến UBND huyện Thủy Nguyên xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và hồi âm bằng văn bản để tòa soạn có cơ sở trả lời bạn đọc theo quy định. Thông tin xin gửi về: Phòng Bạn đọc và Cộng tác viên, Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội; điện thoại: 0243.7473063, 069.554443; email: bandocbqd@gmail.com.    

QĐND