Năm 2012, xã Sơn Cương thực hiện chủ trương của UBND huyện Thanh Ba giao đất giãn dân cho các hộ dân trong xã. Đối tượng được giao đất là những người mới lập gia đình, chưa có nơi ở thì được quyền đăng ký một lô đất (từ 160m2 đến 370m2) tại gò Giếng Sang và khu Ri thuộc khu 4; nhà Rều thuộc khu 7. Các hộ đã nộp tiền sử dụng đất theo yêu cầu của UBND xã Sơn Cương vào các năm 2012, 2013, 2014. Sau khi nộp đủ tiền, các hộ đã được UBND huyện Thanh Ba giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với mục đích sử dụng là đất ở tại nông thôn; nguồn gốc sử dụng đất ở là “Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất ở”. Tại thời điểm được giao đất giãn dân, họ là những hộ dân thuộc xã miền núi huyện Thanh Ba.

Đầu năm 2020, các hộ dân tìm hiểu mới biết, giá đất mà tỉnh Phú Thọ ban hành cho các năm 2012, 2013 và 2014 thuộc các xã miền núi thuộc huyện Thanh Ba, trong đó có xã Sơn Cương là 50.000 đồng/m2 (Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 20-12-2011, Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 20-12-2012) và 110.000 đồng/m2 (Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 20-12-2013). Theo đó, 300m2 mua năm 2012 chỉ có giá 15 triệu đồng, nhưng xã đã thu hơn 40 triệu đồng/hộ; mua năm 2013, chỉ có giá 33 triệu đồng nhưng xã thu hơn 70 triệu đồng/hộ (có phiếu thu).

“Như vậy, UBND xã Sơn Cương đã thu gấp hai đến gấp ba lần so với giá đất mà UBND tỉnh Phú Thọ ban hành. Sau đó, các hộ dân đã kiến nghị lên UBND xã Sơn Cương. Cán bộ xã đã thỏa thuận để các hộ dân rút đơn trước đại hội Đảng bộ xã và đồng ý hoàn trả số tiền thu chênh lệch. Thế nhưng, đại hội xong, cán bộ xã lại bảo: “Muốn kiện đâu thì kiện”. Nguyện vọng của chúng tôi là được hoàn trả lại số tiền thu vượt so với quy định của UBND tỉnh Phú Thọ và được trả lãi từ số tiền đó”, ông Đỗ Văn Tĩnh trình bày.

Xin chuyển ý kiến phản ảnh của ông Đỗ Văn Tĩnh và các hộ dân tới UBND huyện Thanh Ba xem xét, giải quyết.

HÀ PHƯƠNG