Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết cho gia đình bà Giang Thị Hạnh 33m2 đất khi Nhà nước thu hồi làm dự án đường 430 từ Bưu điện Hà Đông đến Cầu Am (thời điểm năm 1995), UBND quận Hà Đông đã có Công văn số 2034/UBND-TNMT ngày 16-8-2019 do ông Nguyễn Quang Ngọc, Phó chủ tịch UBND quận Hà Đông ký, trả lời như sau:

Ngày 24-7-1995, UBND tỉnh Hà Tây ban hành Quyết định số 363 QĐ/UB về việc duyệt dự án khả thi cải tạo nâng cấp đường 430 đoạn Bưu Điện-Ngọc Trục. Hộ gia đình bà Giang Thị Hạnh tại số nhà 16 ngõ Yên Thế, phường Yết Kiêu (nay là số 20 phố Chu Văn An, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông) có diện tích đất nằm vào quy hoạch dự án là 33m2. Đất có nguồn gốc mua và sử dụng để ở từ nhiều năm, nhưng là đất không hợp pháp do nằm trên hành lang bảo vệ kênh La Khê, vì vậy không được đền bù về đất.

Ngày 26-11-2018, các đơn vị chức năng của quận đã làm việc với bà Giang Thị Hạnh cùng chồng là ông Vương Văn Kha để nghe gia đình trình bày nội dung đơn, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc sử dụng đất và bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường 430. Tại buổi làm việc, bà Hạnh trình bày quá trình thực hiện dự án đường 430 gia đình bị thu hồi diện tích 33m2 nhưng không được bồi thường, gia đình hiện cũng không lưu trữ các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện giải phóng mặt bằng, bồi thường đối với nhà, đất nêu trên.

Hiện nay, diện tích đất còn lại của bà Giang Thị Hạnh tiếp tục nằm vào quy hoạch dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía tây TP Hà Nội (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa), địa bàn phường Yết Kiêu, quận Hà Đông. Đối với phần diện tích này, UBND quận Hà Đông đã ban hành Thông báo số 798/TB-UBND ngày 13-10-2018 về việc thu hồi 28,6m2 đất hộ bà Giang Thị Hạnh đang sử dụng để thực hiện dự án, hiện tại chưa thực hiện điều tra khảo sát đo đạc, kiểm đếm, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hộ gia đình bà Hạnh.

Ngày 22-11-2018, UBND TP Hà Nội có Văn bản số 5748/UBND-GPMB về việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng thanh tra thành phố, UBND quận Hà Đông tổ chức tiếp công dân, kiểm tra, rà soát làm rõ chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với diện tích 33m2 đất và công trình tài sản trên đất đã thu hồi trước đây, tổng hợp hướng dẫn lập phương án bồi thường và tái định cư đối với toàn bộ diện tích đất của hộ bà Giang Thị Hạnh.

Ngày 29-7-2019, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội có Văn bản số 6970/STNMT-CCQLĐĐ gửi Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) về việc xin ý kiến hướng dẫn bồi thường, hỗ trợ đối với hộ bà Giang Thị Hạnh. Trong thời gian tới, UBND quận Hà Đông tiếp tục phối hợp với các sở, ngành để rà soát, thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Báo Quân đội nhân dân hoan nghênh UBND quận Hà Đông đã gửi công văn phúc đáp để tòa soạn có cơ sở trả lời bạn đọc.

QĐND