Năm 2015, Ban CHQS huyện Ứng Hòa nhận được công văn của Ban CHQS xã Phương Tú về việc đề nghị tặng thưởng Huân chương Chiến công và Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng Nhất đối với ông Nguyễn Quốc Hiển. Ban CHQS huyện đã chỉ đạo cơ quan tổ chức xét duyệt. Ngày 23-3-2016, Ban CHQS huyện Ứng Hòa đã có Tờ trình số 351/TTr-BCH, về việc đề nghị tặng thưởng huân chương, huy chương, trong đó ông Hiển được đề nghị tặng Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng Nhì vì có thời gian ở chiến trường từ tháng 4-1968 đến tháng 4-1975; đến ngày 26-4-2016 có Tờ trình số 511/TTr-BCH về việc đề nghị khen thưởng làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba (trong đó ông Hiển được đề nghị tặng Huân chương Chiến công hạng Ba) lên Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Ngày 5-7-2020, Ban CHQS huyện nhận được quyết định của cấp trên về việc tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba đối với ông Hiển và đã phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND xã Phương Tú trao cho ông Hiển vào ngày 16-7-2020. Còn Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng Nhì của ông Hiển, Ban CHQS huyện Ứng Hòa chưa nhận được thông báo kết quả trả khen thưởng của cấp trên.

Báo Quân đội nhân dân hoan nghênh Ban CHQS huyện Ứng Hòa đã gửi công văn phúc đáp để tòa soạn có cơ sở trả lời bạn đọc.

QĐND