Ngày 7-12-1976, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 2320 QĐ/UBHC về việc thành lập hai đội  thanh niên tình nguyện thuộc Ty Giao thông vận tải quản lý và lấy tên là Đội Thanh niên tình nguyện 4212, 4213 có nhiệm vụ làm đường 217, địa bàn hoạt động ở xã Hồi Xuân, Pù Nhi, huyện Quan Hóa.

Ngày 5-6-1977, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định 653-TC/UBTH về việc thành lập 3 đội thanh niên tình nguyện trực thuộc Ty Thủy lợi Thanh Hóa lấy phiên hiệu là 4219 P37 làm công trình cống Lạch Bạng, 4218 P37 làm công trình sông Lý, 4220 P37 làm công trình sông Mực; thời gian hoạt động từ tháng 7-1977 đến tháng 2-1981; chế độ sinh hoạt, trang bị của cán bộ quản lý, đội viên thanh niên xung phong trong thời gian làm nhiệm vụ do Ty Thủy lợi bảo đảm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đội viên thuộc các đội thanh niên tình nguyện trên được xuất ngũ trở về địa phương sinh sống.

Theo phản ảnh của bà Lê Thị Chà và Đàm Thị Thoa đến Báo Quân đội nhân dân: “Tháng 6-1977, tham gia lực lượng thanh niên xung phong của tỉnh và được biên chế về Đội Thanh niên xung phong 4212 và 4220 làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế mới. Giai đoạn này, đơn vị vừa tăng cường bổ sung quân chiến đấu ở biên giới phía Bắc và Tây Nam, vừa luyện tập sẵn sàng chiến đấu cùng lực lượng dân quân du kích huyện Như Xuân. Tháng 1-1981 được giải quyết chế độ trở về địa phương”. Như vậy, phản ảnh của bà Lê Thị Chà và Đàm Thị Thoa là không đúng theo Quyết định 2320 QĐ/UBHC và Quyết định 653-TC/UBTH của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, địa bàn hoạt động tại tỉnh Thanh Hóa không phải tăng cường bổ sung quân đi chiến đấu ở biên giới phía Bắc, Tây Nam cũng như luyện tập sẵn sàng chiến đấu cùng lực lượng dân quân du kích huyện Như Xuân. Thời gian vừa qua, bà Chà và bà Thoa liên tục có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa ra quyết định xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong để được hưởng các chế độ chính sách của Nhà nước.

Trước vấn đề này, ngày 5-11-2018, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Công văn số 13869/UBND-THKH giao cho Sở Nội vụ, Sở LĐ-TB-XH và các đơn vị có liên quan xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Bộ LĐ-TB-XH để tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định xác nhận phiêu hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động sau năm 1975 tại tỉnh Thanh Hóa.

Đến nay, Bộ Nội vụ và Bộ LĐ-TB-XH chưa có ý kiến chỉ đạo nên UBND tỉnh Thanh Hóa chưa ban hành quyết định xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đối với các đội viên đội thanh niên tình nguyện. Vì vậy, việc giải quyết chế độ cho những cựu thanh niên xung phong theo đơn trình bày của bà Chà và Thoa đến nay chưa thực hiện được.

Báo Quân đội nhân dân hoan nghênh Sở LĐ-TB-XH tỉnh Thanh Hóa đã gửi công văn phúc đáp để tòa soạn có cơ sở trả lời bạn đọc.

QĐND