- UBND tỉnh Tây Ninh: Về đơn của ông Lưu Văn Thắng ở ấp Hiệp Trường, xã Hiệp Tân, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh phản ánh về việc ông không đồng ý với Quyết định số 193/QĐ-UBND của UBND TP Tây Ninh về việc bồi thường giải phóng mặt bằng của gia đình ông. Ông cho rằng mức bồi thường thấp hơn nhiều so với giá trị thực tế.

- UBND tỉnh Phú Thọ: Về đơn của các giáo viên tại huyện Tam Nông (Phú Thọ) đề nghị được hưởng phụ cấp giảng dạy tại các điểm trường nằm trong vùng đặc biệt khó khăn của huyện Tam Nông.

- Cục Người có công (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội): Về đơn của ông Cao Minh Tiến ở khóm 3, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn (tỉnh Cà Mau) khiếu nại Văn bản số 1700/LĐTBXH-NCC của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau trả lời ông không được giám định vết thương tái phát do hồ sơ thương binh có mâu thuẫn.

QĐND