Tôi chuyển nhà có bị thất lạc 1 sổ đỏ số BB 287062, số vào sổ cấp GCN 3870/QĐ-UBND/299 do Ủy ban nhân dân quận Long Biên cấp ngày 10-8-2010, mang tên Trần Quốc Đạt.

Ai nhặt được hay có thông tin xin liên hệ số điện thoại: 0979928111.

Tôi xin cảm ơn và hậu tạ!