Theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9-4-2013 của Chính phủ, tiền trợ cấp cho thân nhân liệt sĩ gồm có trợ cấp tuất hằng tháng và trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. Không biết ông đề nghị được hưởng tiền tuất liệt sĩ hằng tháng hay tiền thờ cúng liệt sĩ? Pháp luật quy định, đối với thân nhân liệt sĩ gồm: Cha mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con đẻ chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng bị khuyết tật nặng, nếu người đó còn sống phải có trách nhiệm nuôi dưỡng họ, do đó khi liệt sĩ hy sinh thì Nhà nước có trách nhiệm trợ cấp tuất hằng tháng cho các đối tượng. Ông Khảm là em trai liệt sĩ, không thuộc đối tượng hưởng trợ cấp tuất hằng tháng. Đối với anh, chị, em, cháu... của liệt sĩ, nếu được ủy quyền thờ cúng liệt sĩ thì được hưởng trợ cấp mỗi năm một lần, mức trợ cấp 500.000 đồng để hỗ trợ thờ cúng liệt sĩ. Vậy, nếu ông là người được ủy quyền thờ cúng anh trai thì có đơn đề nghị hưởng trợ cấp thờ cúng có xác nhận của UBND cấp xã kèm biên bản ủy quyền gửi UBND cấp xã thẩm định, xét duyệt. Tiếp đó, đến Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh kiểm tra, đối chiếu và sẽ ra quyết định trợ cấp thờ cúng.

HÀ PHƯƠNG