Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, thường xuyên, trực tiếp là Tổng cục Chính trị và hướng dẫn của Trung ương Đoàn, các thế hệ thanh niên quân đội (TNQĐ) luôn kế thừa, phát huy truyền thống cha anh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; xung kích đi đầu trong các phong trào của thanh niên cả nước; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc, làm rạng rỡ truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Trong quân đội hiện nay, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) là lực lượng chủ yếu, trực tiếp, xung kích đi đầu trong thực hiện mọi nhiệm vụ ở đơn vị cơ sở. Đối với các đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), ĐVTN chiếm hơn 80% quân số; ở cấp đại đội, hầu hết cán bộ, chiến sĩ trong độ tuổi thanh niên. Có thể khẳng định, sức mạnh tổng hợp, kết quả hoàn thành nhiệm vụ của quân đội có liên quan trực tiếp đến chất lượng và khả năng tập hợp, bồi dưỡng, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội và đại diện các đơn vị thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng trong đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”. Ảnh: KHÁNH MINH

TNQĐ có đặc điểm nổi bật là được giáo dục, rèn luyện toàn diện cả về chính trị, đạo đức, văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ và sức khỏe; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, ý thức chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; có tinh thần cảnh giác cách mạng cao, tự giác học tập, rèn luyện, phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, quá trình bồi dưỡng, giáo dục thanh niên trong các đơn vị hiện nay còn bộc lộ một số hạn chế cần tiếp tục khắc phục. Công tác giáo dục ở một số đơn vị chưa thật sự hấp dẫn, cuốn hút thanh niên; nội dung, phương thức hoạt động ở một số tổ chức đoàn còn đơn điệu; kiến thức, năng lực của một bộ phận cán bộ đoàn chưa ngang tầm nhiệm vụ.

Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đặt ra những yêu cầu cao hơn. Mặt trái kinh tế thị trường tác động không nhỏ đến nhận thức, tư tưởng, niềm tin và hành động của thanh niên. Thực tế đó đặt ra những yêu cầu cao đối với công tác bồi dưỡng thế hệ trẻ trong quân đội. Học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đòi hỏi cấp ủy, chỉ huy các cấp và tuổi trẻ toàn quân cần tiếp tục quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và hướng dẫn của Trung ương Đoàn, bám sát nhiệm vụ chính trị của quân đội và đơn vị để tổ chức thực hiện thắng lợi công tác đoàn và phong trào thanh niên.

Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên theo tinh thần Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030"; gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, để TNQĐ xứng đáng là bộ phận ưu tú của thanh niên cả nước, tiêu biểu cho hình mẫu người thanh niên Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh: “Trung thành, dũng cảm; tâm trong, trí sáng; đoàn kết, kỷ luật; chủ động, sáng tạo; xung kích, quyết thắng”.

Việc cần kíp là quan tâm tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong mọi nhiệm vụ, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để bồi dưỡng, tôi luyện cán bộ, ĐVTN trong thực tiễn. Đẩy mạnh Phong trào “TNQĐ rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của phong trào theo hướng bám sát thực tiễn, xung kích vào những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, khâu yếu, mặt yếu của đơn vị. Thường xuyên quan tâm giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của ĐVTN, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, kịp thời phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dư­ỡng những đồng chí có thành tích xuất sắc, động viên thanh niên phấn khởi cống hiến nhiều hơn nữa.

Nhiệm vụ cần thực hiện tốt hơn nữa là tăng cường xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, gắn với xây dựng tổ chức đảng TSVM, đơn vị VMTD. Duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ sinh hoạt, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đoàn. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, tạo nguồn phát triển Đảng. Đội ngũ cán bộ đoàn cần gương mẫu, tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác. Mỗi ĐVTN cần tự giác học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao…

Trải qua các thời kỳ cách mạng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau vẫn còn nguyên giá trị. Đây là một di sản vô giá, nguồn sức mạnh tinh thần mạnh mẽ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp cách mạng. Di sản tinh thần quý báu đó cần tiếp tục được trân trọng, giữ gìn, vận dụng và phát triển sáng tạo trong thực hiện chiến lược con người đối với thế hệ trẻ, một trong những nguồn lực quan trọng để xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác Hồ hằng mong muốn.

Thượng tá TRẦN VIẾT NĂNG

Trưởng ban Thanh niên Quân đội