Các đồng chí: Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân; TS Phạm Tất Thắng, Phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; PGS, TS Phạm Huy Kỳ, Phó giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đồng chủ trì tọa đàm.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi tọa đàm. 
Tham dự tọa đàm có đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ; PGS, TS Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng biên tập Báo Nhân dân; GS, TS Vũ Văn Hiền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Thượng tướng Võ Văn Tuấn, nguyên Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà báo; các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan; giảng viên, sinh viên các học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội. Đồng chí Nguyễn Đức Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có tham luận gửi về tọa đàm.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự tọa đàm. 
Tọa đàm “Ý nghĩa lịch sử và thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga” là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (7-11-1917/7-11-2017). Cuộc tọa đàm góp phần khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga; những thành tựu của chủ nghĩa xã hội hiện thực trong 100 năm qua; đúc kết những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười Nga; bài học đối với sự nghiệp cách mạng và công tác xây dựng Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa...

Báo cáo đề dẫn tọa đàm nhấn mạnh, ngày 7-11-1917, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Nga, đứng đầu là V.I.Lênin, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã nhất loạt khởi nghĩa, lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản và phản cách mạng, lập nên Nhà nước Xô-viết.

Cách mạng Tháng Mười đã thức tỉnh các dân tộc bị áp bức, soi sáng con đường phát triển, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười khẳng định bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác- Lênin; cung cấp những bài học lịch sử vô giá cho các cuộc cách mạng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân điều hành tọa đàm. 
Cách mạng Tháng Mười là sự chuyển hóa thành công trên thực tế lý luận của Chủ nghĩa Mác- Lênin vào hoàn cảnh thực tế của nước Nga. Đó cũng là sự mở đầu cho phong trào cách mạng trên toàn thế giới, đặt nền móng cho sự hình thành của hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa. Sự ra đời của nhà nước công nông đầu tiên đã tạo sức mạnh giúp Liên Xô chiến thắng chủ nghĩa phát xít trong những thập niên 30-40 của thế kỷ 20.

“Đối với Việt Nam, cuộc Cách mạng Tháng Mười có ý nghĩa quan trọng, khích lệ các tầng lớp nhân dân đứng lên tiếp tục công cuộc đấu tranh giành độc lập, ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự ra đời của phong trào cách mạng giải phóng ở Việt Nam, đồng thời để lại cho cách mạng Việt Nam những bài học kinh nghiệm quý giá”, báo cáo đề dẫn tọa đàm nhấn mạnh thêm.

leftcenterrightdel
GS, TS Vũ Văn Hiền phát biểu tham luận tại tọa đàm. 
Hơn 20 tham luận, bao gồm cả trình bày trực tiếp cũng như gửi về tọa đàm tập trung làm rõ 3 vấn đề lớn. Cụm vấn đề thứ nhất xoay quanh việc đề cập đến “Giá trị lý luận và thực tiễn của Cách mạng Tháng Mười Nga”, với các tham luận như: Những giá trị cơ bản của Cách mạng Tháng Mười Nga; Bài học về công tác tư tưởng nhìn từ sự thay đổi chế độ chính trị xã hội ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu; Cách mạng Tháng Mười Nga-100 năm nhìn lại; Cách mạng Tháng Mười và bài học tự bảo vệ… Trong cụm vấn đề thứ 2 – “Cách mạng Tháng Mười Nga với Cách mạng Việt Nam”, có các tham luận như: Cách mạng Tháng Mười Nga và ảnh hưởng đối với cách mạng Việt Nam; Sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô đối với Việt Nam trong 2 cuộc kháng chiến chống xâm lược; Lênin và Cách mạng Tháng Mười Nga đối với Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam; Những bài học quý của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với cách mạng Việt Nam… Ở cụm vấn đề thứ 3 – “Cách mạng Tháng Mười Nga và thời đại ngày nay”, có các tham luận như: Nâng tầm quan hệ Việt-Nga trong thời kỳ mới; Ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga; Không thế lực chính trị nào có thể bác bỏ được vai trò lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga...

Báo Quân đội nhân dân Điện tử sẽ tiếp tục cập nhật chi tiết nội dung của buổi tọa đàm.

Tin, ảnh: HOÀNG HÀ