Một thế kỷ đã trôi qua, tầm vóc vĩ đại của lãnh tụ V.I.Lênin và những tinh hoa, giá trị thời đại của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn tỏa sáng, là nguồn động lực lớn thôi thúc và khơi dậy tinh thần cách mạng của nhân dân tiến bộ toàn thế giới.

Theo Interfax, kết quả cuộc điều tra xã hội học vào cuối tháng 7 năm nay do Trung tâm phân tích Levada (Nga) tiến hành cho thấy, lãnh tụ Đảng Bolshevik V.I.Lênin nằm trong top 5 nhân vật có ảnh hưởng nhất mọi thời đại. Nhiều người Nga được hỏi có quan điểm tích cực về V.I.Lênin, đánh giá ông đã nỗ lực xây dựng một xã hội công bằng, hạnh phúc cho nước Nga và nhiều nước trên thế giới.

Cuối tháng 8 vừa qua, Tạp chí danh tiếng Forbes đã lập ra một danh sách những người Nga có ảnh hưởng nhất thế kỷ. Theo Lenta, ban biên tập và các chuyên gia của Tạp chí Forbes đã chọn ra những người Nga có tác động rất lớn đến lĩnh vực kinh tế, khoa học, xã hội và chính trị trong giai đoạn 1917-2017 để đưa vào danh sách này. Trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế kỷ của Tạp chí Forbes xướng tên nhà lãnh đạo thiên tài V.I.Lênin. Điều này càng khẳng định thêm tầm vóc vĩ đại cũng như vai trò của V.I.Lênin đối với lịch sử thế giới.

Ngày 27-10, RIA Novosti công bố kết quả cuộc trưng cầu ý kiến do Quỹ "Công luận” (Nga) tổ chức ngày 21 và 22-10 tại 53 khu vực ở Nga. Theo đó, hơn một nửa số người được hỏi đều cho rằng, nếu thiếu lãnh tụ V.I.Lênin thì Cách mạng Tháng Mười Nga sẽ không thể xảy ra. Trong cuộc trưng cầu ý kiến này, hầu hết những người được hỏi về nguyên nhân xảy ra Cách mạng Tháng Mười Nga đều đưa ra các lý do như đói nghèo và hoàn cảnh sống khó khăn của người dân, chế độ chính quyền lâm thời tư sản không khiến nhân dân hài lòng, sự yếu kém của chính quyền lâm thời tư sản. Họ khẳng định, Cách mạng Tháng Mười đã có tác động tích cực đến đời sống quần chúng nhân dân lao động. Họ đã đưa ra những luận chứng thực tế là "cuộc sống đã trở nên dễ dàng, phúc lợi của người dân được nâng cao, dịch vụ y tế và chương trình giáo dục miễn phí được triển khai, xã hội được bảo đảm, đất nước thoát khỏi khủng hoảng và bắt đầu phát triển, những người nông dân nhận được ruộng đất...”.

Cách mạng Tháng Mười Nga với sự lãnh đạo thiên tài của V.I.Lênin trở thành một trong những sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ 20, đánh dấu một mốc mới trong lịch sử phát triển của nhân loại. Cách mạng Tháng Mười năm 1917 đã xóa bỏ các giai cấp bóc lột, tư sản, địa chủ và chế độ người bóc lột người, đưa giai cấp vô sản bị áp bức, bóc lột nặng nề thành giai cấp làm chủ xã hội.

LÂM VŨ