Theo báo cáo của Chính phủ, sau  hơn 10 năm thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, công tác phòng, chống tham nhũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng chưa đáp ứng yêu cầu. Số vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện còn ít, một số vụ việc xử lý còn kéo dài. Thu hồi tài sản tham nhũng đạt kết quả thấp, gây tâm lý bức xúc và hoài nghi trong xã hội về quyết tâm phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước. Những bất cập của luật là một trong  những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên.

Chính vì thế, mục tiêu quan trọng  của lần sửa đổi này là phải tạo ra một loại vắc-xin ngừa tham nhũng hiệu quả bằng cơ chế phòng ngừa tham nhũng toàn diện và sâu rộng, qua đó góp phần xây dựng một cơ chế quản lý nhà nước, quản lý xã hội công khai, minh bạch, “không thể tham nhũng”; tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng. 

Một trong những điểm mới của dự thảo sửa đổi là xây dựng chế độ liêm chính. Quy định này được xây dựng trên cơ sở tập hợp và hệ thống hóa một số nhóm quy định của luật hiện hành bao gồm: quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm; các quy định về tặng quà và nhận quà tặng, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc đạo đức kinh doanh…

Cử  tri mong muốn dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng tiếp tục được chỉnh lý để sớm trình Quốc hội thông qua, tạo cơ sở pháp lý quan trọng ngừa tham nhũng hiệu quả.

MINH THANH (Hà Nội)