leftcenterrightdel

Đại hội biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: Trọng Hải 

Các đại biểu tham gia thảo luận, thẳng thắn nêu rõ thực trạng, hạn chế và đề xuất những ý kiến, giải pháp đẩy mạnh phong trào phụ nữ và hoạt động hội trong 5 năm tới. Các ý kiến tập trung vào những giải pháp nhằm phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của tổ chức hội và phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; nhấn mạnh vai trò quan trọng của từng thành phần phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội làm cơ sở để đề ra những giải pháp đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt cho hoạt động hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ tới. Đặc biệt, vấn đề hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ được các đại biểu tập trung thảo luận sôi nổi. Trong hai ngày 7 và 8-3, đã có 37 ý kiến tham luận gửi đến đại hội, trong đó 12 ý kiến phát biểu tại hội trường, 147 lượt ý kiến phát biểu tại 24 tổ.

 

Về việc góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo Chính trị và Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (sửa đổi, bổ sung), hầu hết các đại biểu đồng tình và cho rằng, các văn kiện trình đại hội được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, kỹ lưỡng và khoa học, có sự đổi mới, đánh giá đúng thực tế phong trào phụ nữ và hoạt động hội trong nhiệm kỳ; đã tiếp thu nghiêm túc, có chọn lọc ý kiến đóng góp trong quá trình xây dựng dự thảo văn kiện.

Chiều 8-3, đại hội đã thông qua biên bản bầu cử. Kết quả, đại hội bầu ra 161 đại biểu tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII. Đây là những người có đủ phẩm chất, đạo đức, trí tuệ, năng động, sáng tạo, đoàn kết, nhiệt tình, tâm huyết và tự nguyện hoạt động công tác hội, tiêu biểu cho các tầng lớp phụ nữ cả nước; thể hiện tính liên hiệp rộng rãi, phản ánh ý chí, nguyện vọng của phụ nữ Việt Nam.

 * 17 giờ cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII đã tiến hành hội nghị lần thứ nhất.

Ngày 9-3, đại hội sẽ tiến hành phiên bế mạc.

KIM ANH - TRỊNH DŨNG