Xuất hiện lũ quét bất thường tại xã Vĩnh Yên, Lào Cai
go top