Quãng Ngãi có hơn 11.000 người bị địch bắt, tù đày

Quãng Ngãi có hơn 11.000 người bị địch bắt, tù đày

21/08/2017 10:33

QĐND Online - Sáng 21-8, tại Nhà Quốc hội, tiếp đoàn Hội Tù yêu nước tỉnh Quảng Ngãi, Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh, Quảng Ngãi là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, là một trong những tỉnh có số lượng tù chính trị yêu nước trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc đông nhất cả nước.

go top