Nhiều tòa nhà ở Thủ đô được trang trí cổ vũ đội tuyển Việt Nam trước giờ bóng lăn
go top