Mẹ và câu chuyện về giáo dục

Mẹ và câu chuyện về giáo dục

20/08/2017 14:17

QĐND Online - Đó là chủ đề buổi trò chuyện với các khách mời: GS.TS Triết học Thái Kim Lan và dịch giả Nguyễn Bích Lan xung quanh việc giữ gìn bản sắc văn hóa và những thách thức của việc làm này đối với người xa xứ do Nhà xuất bản Phụ nữ phối hợp với Viện Goethe tổ chức ngày 20-7 tại Hà Nội.

go top