Vang mãi "Bài ca chiến thắng"

Vang mãi "Bài ca chiến thắng"Tin thường

27/04/2017 23:42

QĐND Online - Ngày 30-4-1975, người dân Việt Nam đã được sống trong những giây phút lịch sử trọng đại của đất nước, cả dân tộc vỡ òa trong niềm vui chiến thắng, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

go top