Tiễn đưa tác giả của bức ảnh “Phúc Tân kêu gọi”
go top