Những thông điệp mới về xây dựng văn hóa học đường

Những thông điệp mới về xây dựng văn hóa học đường

20/02/2017 09:37

QĐND - Với đặc trưng lời văn ngắn gọn, cô đọng, súc tích, khẩu hiệu nhằm chuyển tải một thông điệp ý nghĩa nào đó đến với mọi người trong xã hội. Một khẩu hiệu hay không chỉ có sức hút đối với thị giác, thính giác, mà còn tác động đến tình cảm, niềm tin của con người và từ niềm tin đó sẽ góp phần chuyển biến thành ý thức, thái độ, hành động tốt đẹp của mỗi người. Đối với nhà trường, việc xây dựng khẩu hiệu phù hợp với mỗi cấp học, mỗi đối tượng học sinh là việc làm ý nghĩa hướng các em đến những suy nghĩ, việc làm tích cực để không ngừng hoàn thiện nhân cách.

go top