Giữ gìn nét đẹp truyền thống của gia đình Việt

Giữ gìn nét đẹp truyền thống của gia đình Việt

27/06/2017 23:13

QĐND - Gia đình, nơi neo đậu bình yên của mỗi đời người. Trong xu thế hội nhập và mở rộng giao lưu với thế giới, một số giá trị truyền thống của gia đình Việt đang bị "chao đảo", mai một. Vì vậy, bảo tồn, phát huy văn hóa gia đình không phải là việc riêng của mỗi nhà, mà là trách nhiệm của các ngành, các cấp, trước hết là ngành văn hóa.

go top