/phong-su-dieu-tra/ky-su-nhan-vat
/phong-su-dieu-tra/ky-su-nhan-vat
Đặng Kinh - vị tướng tổ chức, chỉ huy cách đánh du kích lừng danh
go top