Bản tin tuần này (số 1 tháng 1 năm 2018), được phát vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 5-1, có những nội dung chính sau:

- Tin tức: Trao Giải thưởng toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Thủ tướng yêu cầu thực hiện ngay các nhiệm vụ của năm 2018; Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm, làm việc tại Đồng Nai; Xây dựng Học viện Quốc phòng thực sự tiên tiến, chính quy, mẫu mực...

- Điểm báo QĐND và báo chí LLVT trong tuần.

- Phóng sự: "LLVT tỉnh Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới":

Phát huy tốt chức năng đội quân công tác trong tham gia xây dựng nông thôn mới, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt quân dân là việc làm mà cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Gia Lai đã và đang thực hiện hiệu quả.

- Nhịp cầu bạn đọc: Giải đáp về quyền, nghĩa vụ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

- Làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”: Không thể  phủ nhận bản chất tốt đẹp của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Mục Bản tin Tiếng nước ngoài.