Một nền báo chí tự do của nhân dân, vì nhân dân

Một nền báo chí tự do của nhân dân, vì nhân dân

27/06/2017 05:00

QĐND - Với sứ mệnh là diễn đàn tin cậy để nhân dân thực hiện quyền tự do báo chí, trong bối cảnh cạnh tranh thông tin ngày càng khốc liệt, báo chí Việt Nam mang trong mình trách nhiệm vẻ vang là “vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính trừ tà”. Trong thế giới phẳng hiện nay, việc thực hiện trách nhiệm ấy không hề dễ dàng...

go top