Đòi từ bỏ chủ nghĩa xã hội là một sai lầm lớn

Đòi từ bỏ chủ nghĩa xã hội là một sai lầm lớn

16/01/2017 06:00

QĐND - Sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 là một cơn "động đất chính trị" lớn của thế kỷ 20. Nó có ảnh hưởng lớn không chỉ đối với thế giới xã hội chủ nghĩa và độc lập dân tộc mà còn cả đối với thế giới tư bản chủ nghĩa.

go top