Cần có cách nhìn khách quan về tình hình quyền con người ở Việt Nam

Cần có cách nhìn khách quan về tình hình quyền con người ở Việt NamTin thường

24/04/2017 05:00

QĐND - Đã từ lâu, ở nước ngoài, một số người vốn kỳ thị với chế độ xã hội do Đảng Cộng sản lãnh đạo, trong đó có Việt Nam, và một số kẻ cực hữu, nhất là ở Hạ viện Hoa Kỳ, Nghị viện Châu Âu, cùng với một số hãng thông tấn, báo chí phương Tây, trong đó có RFA, VOA, BBC… luôn đưa tin xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền.

go top