Nhìn lại 5 năm qua, công tác đoàn và phong trào TTN đạt nhiều kết quả nổi bật trên đà phát triển chung của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X được triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; nhiều kết quả mới, nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thanh niên (TN) được phát hiện, tôn vinh, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên Việt Nam (TNVN) thời kỳ mới.

TNVN được ghi nhận có sự phát triển toàn diện, trình độ học vấn được nâng lên, tầm vóc và thể trạng được cải thiện. Phần lớn TN có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển đất nước; phát huy truyền thống cách mạng, thể hiện rõ lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, có hành động thiết thực, cụ thể vì cộng đồng. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin sâu sắc vào thế hệ trẻ và có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng, phát huy vai trò, trách nhiệm của TTN. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm với TTN và có đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của đất nước.

leftcenterrightdel

Quang cảnh Phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI.

Tuy nhiên, việc đẩy mạnh đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng mang đến cả thời cơ và thách thức đối với TN. Trong xã hội, bên cạnh lớp TN tiên tiến, đi đầu và thành công trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh và hội nhập..., vẫn còn một bộ phận TN yếu thế, thất nghiệp, lâm vào cảnh đói nghèo, thiếu cơ hội phát triển, đặt ra thách thức không nhỏ trong giải quyết việc làm cho TN. Tình hình vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội trong TTN diễn biến phức tạp. Kỹ năng nhiều mặt của TN còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập. Đời sống văn hóa tinh thần của TN công nhân, nông thôn, dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn chưa được đáp ứng đầy đủ. Đặc biệt, một bộ phận TN còn biểu hiện dao động, giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng, xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; sống thực dụng, lười học tập, lao động...

Trước thực tế đó, các cấp bộ đoàn cần tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục, nhằm góp phần xây dựng lớp TNVN có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có tri thức, sức khỏe, hoài bão và khát vọng vươn lên; xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh, tập hợp, đoàn kết đông đảo TN, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam; nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và tích cực tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng...

Để hoàn thành sứ mệnh cao cả nhưng cũng hết sức nặng nề đó, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của đội ngũ cán bộ đoàn nói riêng, các cấp bộ đoàn nói chung trong triển khai thực hiện các mục tiêu, nội dung, chương trình được thảo luận, quyết nghị tại đại hội lần này. Đội ngũ cán bộ đoàn phải nhận thức rất sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; từ đó có phương pháp, cách thức tổ chức giáo dục, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực từ tuổi trẻ, đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước. Tổ chức đoàn cần chú trọng triển khai các giải pháp thiết thực trong tập hợp và hỗ trợ TN; kết nối, phát huy tài năng trẻ trên các lĩnh vực; huy động trí thức trẻ Việt Nam ở ngoài nước tham gia hoạt động đoàn và đóng góp cho đất nước. Xây dựng và triển khai giải pháp nhằm kết nối các tổ, đội, nhóm, câu lạc bộ TN tự tổ chức, góp phần thu hút, tập hợp TN.

TN quân đội là bộ phận ưu tú của TNVN. Gắn liền với lịch sử xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, TN quân đội luôn kế tục, phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, hăng hái học tập, huấn luyện, công tác, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó máu thịt với nhân dân, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đoàn kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Trong giai đoạn mới, quán triệt tinh thần đại hội Đoàn toàn quốc lần này, bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX, tuổi trẻ quân đội xung kích xây dựng LLVT cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; cùng TN cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, khẳng định vai trò nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

QĐND