Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu các đồng chí Ủy viên QUTƯ và đại biểu cơ quan chức năng QUTƯ, Bộ Quốc phòng tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các dự thảo báo cáo tổng kết, Đề án và Tờ trình Đề án trình Hội nghị Trung ương 7, khóa XII. Trong đó, tập trung phân tích làm rõ về bố cục, nội dung các dự thảo báo cáo và dự thảo tờ trình; đánh giá thực trạng CTCB, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ; chỉ rõ nguyên nhân và đúc rút bài học kinh nghiệm; từ đó, tham gia đóng góp vào phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

leftcenterrightdel
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phạm Minh Chính cảm ơn QUTƯ đã tổ chức hội nghị quan trọng này; đồng thời hoan nghênh tinh thần, trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên QUTƯ và đại biểu cơ quan chức năng QUTƯ, Bộ Quốc phòng đã tập trung làm rõ, phân tích sâu sắc về những nhiệm vụ, giải pháp của Đề án; bổ sung nhiều vấn đề quan trọng, thiết thực; nhất là việc cung cấp cơ sở thực tiễn và những bài học kinh nghiệm từ CTCB trong Đảng bộ Quân đội thời gian qua.

Đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 7 đặc biệt ghi nhận những đóng góp sát thực tiễn và có tính bổ sung phát triển mới của các đại biểu, như: Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, nhất là cấp chiến lược; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung đổi mới các khâu, các bước và quy trình của CTCB; xây dựng và quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, nhất là cán bộ cấp chiến lược ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng với đó là các ý kiến về việc thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát trong CTCB; xây dựng cơ chế để nhân dân tham gia đóng góp xây dựng Đảng nói chung, xây dựng đội ngũ cán bộ nói riêng; quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng cơ quan và đội ngũ tham mưu về công tác tổ chức cán bộ; đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học và bổ sung, phát triển hệ thống lý luận về CTCB... Đồng chí Phạm Minh Chính, khẳng định: Đây là những nội dung đóng góp quan trọng, Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 7, khóa XII sẽ tiếp thu để bổ sung, hoàn chỉnh các dự thảo văn kiện trình Hội nghị Trung ương 7, khóa XII sắp tới.

Tin, ảnh: NGUYỄN TẤN TUÂN