Đồng chí NGUYỄN THỊ THANH, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình: Sớm thống nhất nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân

 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã thành công tốt đẹp. Tham dự hội nghị, tôi thấy lần này nhiều vấn đề khó, phức tạp, có tính chất cấp bách, quan trọng được Trung ương đặt lên bàn nghị sự. Đây cũng là những nội dung được cán bộ, nhân dân cả nước quan tâm, đặt nhiều kỳ vọng sẽ được giải quyết tốt để tạo ra những thay đổi tích cực, tạo thêm động lực thúc đẩy nhanh phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Tôi cho rằng, thành công của hội nghị không chỉ thể hiện ở việc Trung ương thống nhất, quyết nghị 6 vấn đề hết sức quan trọng, cần kíp, mà còn thể hiện ở sự quan tâm, theo dõi hội nghị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; đặc biệt là sự phấn khởi, đồng thuận cao sau phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 6.

leftcenterrightdel
 
Sự quan tâm, đồng thuận nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, khía cạnh, bình diện khác nhau. Về mặt xã hội, nội dung hội nghị là những vấn đề đã được đề cập từ lâu; Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, chính sách để giải quyết, nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn. Tại hội nghị này, Trung ương và các cơ quan chức năng đã chuẩn bị dự thảo các văn kiện rất công phu, bài bản, thể hiện quyết tâm cao. Trong những ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, đề án, dự thảo các nghị quyết, kết luận của Trung ương và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác. Các nội dung xem xét, quyết định kỷ luật cán bộ, bầu bổ sung nhân sự Ủy viên Ban Bí thư, dự kiến nhân sự cho một số vị trí của Trung ương được tiến hành chặt chẽ, dân chủ, thống nhất cao.

Chính không khí sôi nổi, trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng dự hội nghị đã góp phần quan trọng vào thành công lớn của hội nghị. Do vậy, ngay từ bây giờ, mỗi đồng chí Ủy viên Trung ương, các đại biểu dự hội nghị phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, chủ động phổ biến, quán triệt tinh thần cơ bản của hội nghị đến các cấp, các ngành, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, các đối tượng ở cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc quyền và trực thuộc. Cùng các địa phương trên phạm vi cả nước, các cấp, các ngành của tỉnh Ninh Bình sẽ tập trung quyết liệt, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết và kết luận; tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, sớm thống nhất nhận thức, ý chí và hành động trong triển khai thực hiện...

Đất nước và sự nghiệp cách mạng còn đối diện với không ít khó khăn, thách thức. Chúng ta cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc hơn, bài bản hơn và có hiệu quả cao hơn Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết Trung ương khóa XII, đặc biệt là các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương lần này để phát huy những kết quả, thành tựu đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trước mắt đề ra trong hai năm 2017-2018 và các năm tiếp theo; nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trung tướng NGUYỄN QUỐC THƯỚC, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình (Hà Nội): Nhân dân nguyện đồng hành cùng Đảng chống "giặc nội xâm"

Dù ai có theo chủ nghĩa tiêu cực hay chủ nghĩa bi quan đi nữa thì cũng không thể phủ nhận, không thể không phấn khởi trước thành công tốt đẹp của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII vừa qua. Hội nghị lần này đã minh chứng cho toàn dân thấy rằng: Trước mọi khó khăn, Đảng luôn giữ vững bản lĩnh; trước mọi tiêu cực, Đảng luôn vững khí thế đấu tranh!

leftcenterrightdel
 
Trước những quyết định của Trung ương tại Hội nghị Trung ương 6, quần chúng nhân dân, nhất là cán bộ lão thành như tôi rất phấn khởi, tin tưởng vào thành quả của sự nghiệp cách mạng nói chung, của công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói riêng.

Như đã biết, để xử lý kỷ luật một cán bộ cấp cao của Đảng không hề là chuyện dễ dàng. Trung ương phải rất cân nhắc kỹ càng, phải gạt bỏ niềm đau để kỷ luật đến mức cho thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng. Với tôi, thông tin ấy vừa đau lòng, nhưng cũng vừa mừng. Đau lòng là vì thương và tiếc cho một cán bộ trẻ có nhiều triển vọng-vừa được Đại hội XII của Đảng tín nhiệm bầu Ủy viên Trung ương, được giao trọng trách bí thư thành ủy một thành phố lớn, ấy vậy mà khi có quyền lực trong tay, đồng chí đã bị tha hóa rất nhanh... Đau lòng là chúng ta không phát hiện từ sớm, ngăn chặn kịp thời, để đến lúc phải thi hành kỷ luật ở mức nghiêm khắc như vậy. Thế nhưng, chúng ta cũng rất mừng, vì Trung ương đã không hề khoan nhượng với tiêu cực; can đảm loại bỏ những cán bộ, đảng viên không còn xứng đáng là công bộc của dân. Điều đó khiến nhân dân thật sự vững tin vào Đảng.

Tin tưởng là vậy, thế nhưng hiện nay vẫn đang diễn ra một thực trạng đáng ngại là: Trung ương thì làm mạnh, nhưng địa phương thì chưa thật quyết liệt đấu tranh chống tiêu cực. Ví như một số sự vụ, sự việc diễn ra ở Yên Bái, Thanh Hóa... vẫn để kéo dài, ít thông tin cho dư luận, gây bức xúc trong nhân dân. Tôi cho rằng, Trung ương hành động, thì địa phương cũng phải hành động. Khi mà các cấp nhất loạt hành động thì mới tạo nên những chuyển biến đồng bộ trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực... Tôi đề xuất, đối với những địa phương chưa quyết liệt, Trung ương nên sớm vào cuộc như vụ Trịnh Xuân Thanh, như sự việc diễn ra ở Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng...

Nhân dân kỳ vọng về hiệu quả và kết quả đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực sắp tới của Đảng; đồng thời cũng nguyện luôn sẵn lòng, sẵn sàng đứng bên cạnh, đứng phía sau Đảng để tuyên chiến, tiêu diệt loại "giặc nội xâm" đặc biệt nguy hại này!

Thiếu tướng, PGS, TS NGUYỄN VĂN THẾ, Phó Giám đốc Học viện Chính trị: Cơ sở sẽ chuyển mình trước sự nêu gương của Trung ương

Trước những hạn chế, thiếu sót trong hoạt động lãnh đạo của các tổ chức đảng từ sau khi giành chính quyền cách mạng, tháng 10-1947, Hồ Chí Minh viết Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” nhằm góp phần khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo và ở đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cuối năm 1948, trên cơ sở tổng kết thực tiễn, Hồ Chí Minh kết luận: “Khi đã có chính sách đúng, thì sự thành công hoặc thất bại của chính sách đó là do nơi cách tổ chức công việc, nơi lựa chọn cán bộ và do nơi kiểm tra. Nếu ba điều ấy sơ sài, thì chính sách đúng mấy cũng vô ích”.

leftcenterrightdel
 
Sau đúng 7 thập kỷ, kết luận ấy còn nguyên giá trị thời sự đối với sự nghiệp cách mạng nước nhà, khi mà thời gian qua xuất hiện không ít hạn chế, vướng mắc trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo ở các cấp. Từ thực tế đó, Hội nghị Trung ương 6, khóa XII đã thẳng thắn nhận rõ những khuyết yếu, xác định các chủ trương, giải pháp đồng bộ trong đổi mới phương thức lãnh đạo, kết hợp với tinh giản bộ máy, đổi mới công tác cán bộ, đổi mới phong cách, tác phong công tác... Trung ương đã đưa ra nhiều quyết định hết sức quan trọng, thúc đẩy công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; quyết nghị nhiều nội dung rất sát với thực tế cơ sở-những vấn đề thiết yếu mà cán bộ, đảng viên và quần chúng quan tâm. Cùng đó, Bộ Chính trị ra quy định về việc luân chuyển cán bộ (cùng thời điểm diễn ra hội nghị) cũng là phần việc quan trọng, nhằm chấn chỉnh kịp thời những hạn chế của mặt công tác này, tạo tiền đề cho việc sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Một điều đặc biệt là ngay tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương đã thể hiện rất rõ quyết tâm chính trị và sự nêu gương trong hành động. Ấy là việc Trung ương quyết định kỷ luật cán bộ một cách nghiêm khắc. Trung ương cũng thẳn thắng tự phê bình và phê bình, nhận rõ trách nhiệm trước những khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xem đó là một bài học đau xót cần nghiêm túc rút kinh nghiệm không chỉ đối với tập thể, cá nhân cán bộ bị kỷ luật mà là bài học chung đối với mọi tổ chức, cán bộ, đảng viên... Đó thật sự là một thông điệp ý nghĩa, đồng thời cũng là “mệnh lệnh hành động” của toàn Đảng và hệ thống chính trị trong thời gian tới.

Với tinh thần đó, tin rằng, sau hội nghị này, trước quyết tâm và sự nêu gương của Trung ương, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, nhất là ở cơ sở sẽ thật sự có những chuyển biến mạnh mẽ, quyết liệt trong thực hiện các nghị quyết, kết luận được Trung ương thông qua lần này.

Đại tá, TS NGUYỄN HOÀNG NHIÊN, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam: Tinh gọn bộ máy là nhiệm vụ cấp bách

Phát biểu tại Hội nghị Trung ương 6, khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu: "Toàn hệ thống chính trị phải chủ động, tích cực vào cuộc, coi đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là một nhiệm vụ cơ bản và cấp bách, có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, được đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng". Đây là đòi hỏi tất yếu khách quan, cũng là nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

leftcenterrightdel
 
Trong quân đội, vấn đề đổi mới, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy, nhất là đổi mới phương thức lãnh đạo luôn được Trung ương, Quân ủy Trung ương đặc biệt quan tâm và định ra cơ chế lãnh đạo phù hợp qua mỗi thời kỳ. Trước yêu cầu thực tiễn, ngày 15-12-1982, Bộ Chính trị (khóa V) ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TW “Về việc đổi mới, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, sự nghiệp quốc phòng và thực hiện chế độ một người chỉ huy trong quân đội”. Tiếp đó, ngày 4-7-1985, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW “Về việc tiếp tục kiện toàn cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam và sự nghiệp quốc phòng”. Đặc biệt, ngày 20-7-2005, Bộ Chính trị (khóa IX) ban hành Nghị quyết số 51-NQ/TW “Về việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam”... Trải qua hơn 12 năm thực hiện Nghị quyết 51-NQ/TW, đến nay, hệ thống tổ chức trong quân đội, nhất là tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị từng bước được hoàn thiện và vận hành đồng bộ theo cơ chế mới, phát huy hiệu quả...

Như vậy, xét dưới góc độ lịch sử, việc đổi mới phương thức lãnh đạo, nhất quán chủ trương tinh gọn bộ máy là yêu cầu xuyên suốt của Đảng đối với hệ thống chính trị. Nằm trong tính tổng thể chung đó, trong giai đoạn hiện nay, thực hiện phương hướng xây dựng quân đội “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đã có nhiều giải pháp. Trong đó, việc tổ chức lực lượng quân đội theo hướng: Tinh, gọn, mạnh, có sức cơ động cao; bảo đảm cân đối giữa các quân chủng, binh chủng, giữa bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương, giữa lực lượng thường trực và lực lượng dự bị động viên; tổ chức một số lực lượng mới, điều chỉnh thế bố trí lực lượng phù hợp trên các vùng, miền, nhất là các khu vực trọng điểm về quốc phòng-an ninh, vùng biên giới, biển, đảo đang được triển khai tích cực.

Tin chắc, từ sau Hội nghị Trung ương 6, khóa XII, hệ thống chính trị nói chung, LLVT và quân đội nói riêng sẽ tiếp tục đổi mới, xây dựng tinh gọn.

Đồng chí LÊ NHƯ TIẾN, nguyên đại biểu Quốc hội: Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện tinh giản biên chế

Tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị ở nước ta những năm qua còn nhiều bất hợp lý cần sớm khắc phục. Nhìn nhận từ góc độ khoa học quản lý, thì một vị trí công việc phải có một người chịu trách nhiệm chính, nhưng ở nước ta thì tình trạng khá phổ biến là nhiều người, nhiều bộ phận cùng chịu trách nhiệm, bộ máy hành chính cồng kềnh, dẫn đến trông chờ, ỷ lại, “lắm sãi không ai đóng cửa chùa”.

leftcenterrightdel
 
Cơ chế hiện nay vẫn chưa xác định rõ chức danh theo vị trí công việc; chưa trả lương đúng theo tính chất, khối lượng, hiệu quả công việc của từng người. Có nơi khi xây dựng chức danh còn làm theo quy trình “ngược”: Vì chức danh mà định ra công việc (có những công việc không thật cần thiết, không đúng chức năng, nhiệm vụ), chứ không vì công việc để định ra chức danh phù hợp. Ở không ít cơ quan, đơn vị còn xảy ra tình trạng “xé rào”, cố tình bổ nhiệm thừa cấp phó so với quy định; tuyển dụng đầu vào, bổ nhiệm, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức không xuất phát từ nhu cầu, nhiệm vụ; không đặt mục tiêu cao nhất là vì công việc, mà vì các mối quan hệ, vì lợi ích nhóm, cục bộ… dẫn đến tình trạng “cả nhà làm quan”.

 Để xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trước hết, cần đề cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong kiểm soát “đầu vào, đầu ra” của đội ngũ cán bộ, công chức cũng như việc đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Cơ quan tổ chức cán bộ các cấp cần làm tốt hơn nữa chức năng tham mưu, “gác cổng” về công tác tổ chức cán bộ, tổ chức bộ máy, đặc biệt là đề xuất tinh giản biên chế hiệu quả, không để trùng lắp, chồng chéo.

Cần xác định rõ chức danh của mỗi vị trí công việc, theo xu hướng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, “một nhiệm vụ chỉ một cơ quan, một tổ chức đảm nhiệm”; quy định rõ chức năng, thẩm quyền giải quyết công việc của cán bộ, công chức, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm.

Trong điều kiện ngân sách Nhà nước, quỹ lương hạn hẹp, cần đẩy mạnh thực hiện khoán quỹ lương, đề xuất giao biên chế hằng năm, để từng cơ quan chủ động sắp xếp, tinh giản bộ máy; tăng cường xã hội hóa các dịch vụ công. Theo đó, những gì mà người dân và các tổ chức xã hội làm được, thì cơ quan Nhà nước không “ôm đồm”, mà chỉ thực hiện vai trò kiểm tra, giám sát, qua đó vừa giúp tinh gọn bộ máy, vừa tiết kiệm ngân sách và phù hợp với xu thế chung: Cơ quan Nhà nước chỉ làm những gì mà các cá nhân, tổ chức xã hội không làm được.

Đồng chí NGUYỄN ĐỨC TIẾN, Phó bí thư Thành đoàn Hà Nội: Quyết tâm, xứng đáng là lực lượng xung kích

Tôi tin rằng, với quyết tâm chính trị và sự đồng thuận cao, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Hội nghị Trung ương 6, khóa XII đề ra.

leftcenterrightdel
 
Ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình với niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, thời gian qua Thành đoàn Hà Nội đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI với những nội dung, chỉ tiêu hết sức cụ thể, phù hợp với khả năng của thanh niên... Sau Hội nghị Trung ương 6, căn cứ vào hướng dẫn của Trung ương và thành phố, Thành đoàn Hà Nội tiếp tục có những bổ sung, hoàn chỉnh chương trình hành động, phấn đấu khẳng định là lực lượng xung kích trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng.

Hội nghị Trung ương 6 đã quyết nghị thông qua một số nghị quyết sát sườn, ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi trẻ và rất cần sự xung kích, sáng tạo của thanh niên trong tổ chức thực hiện. Do đó, thời gian tới, chúng tôi đẩy mạnh nâng cao ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô và đất nước; tập trung trước hết vào đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ, thống nhất nhận thức và hành động trong thực hiện hiệu quả chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, Thành đoàn Hà Nội tiếp tục triển khai các chương trình, đề án giúp thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội, xung kích trong thực hiện các khâu khó, việc mới đòi hỏi tính sáng tạo, chủ động của thanh niên...

Thành đoàn Hà Nội cũng tiếp tục triển khai các mô hình “tuyên truyền viên, báo cáo viên trẻ” để hướng dẫn, định hướng cho thanh niên tự nghiên cứu, học tập để nâng cao nhận thức chính trị, chủ động đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; phát hiện, xây dựng và nhân rộng được nhiều cá nhân, tập thể thanh niên tiên tiến, có đạo đức, trí tuệ, ý chí vươn lên, có bản lĩnh, quyết tâm hành động tốt. Đồng thời, tuổi trẻ Thủ đô tiếp tục tổ chức các cuộc gặp gỡ, giao lưu giữa các điển hình tiên tiến với thanh niên nhằm cổ vũ, động viên các phong trào hành động cách mạng, thực hiện thắng lợi mục tiêu Hội nghị Trung ương 6 đề ra.