Trận đói khủng khiếp năm ấy đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người trong làng. Chính vì thế, khi cách mạng về, lớp thiếu niên chúng tôi vô cùng hào hứng, cùng với các anh, chị tham gia diệt giặc đói, giặc dốt rồi bổ sung vào đội du kích chống giặc ngoại xâm…

74 năm sau ngày nước nhà độc lập, quê hương tôi đã đổi thay rất nhiều. Con đường làng lầy lội ngày xưa đã được thay bằng con đường láng nhựa phẳng lỳ. Những ngôi nhà tường đất lợp rạ trước đây đã được thay thế hết bằng nhà kiên cố. Cả làng không còn hộ đói. Nếu không có cách mạng Tháng Tám, không có Đảng và Bác Hồ thì làm sao quê tôi lại giàu đẹp như ngày hôm nay.

ĐÀO THỊ LINH (88 tuổi, xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng)