Theo đó, Thủ tướng đã yêu cầu một số bộ, ngành, địa phương tập trung lo cho 5.592 hộ dân hiện không có nhà ở hoặc ở trong nhà tạm sớm ổn định cuộc sống, theo tinh thần “làm gấp, làm ngay, làm chính xác và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ”.

 Thực tế cho thấy, việc giải quyết chỗ ở, bảo đảm cuộc sống ổn định, lâu dài cho các hộ dân tại những vùng tiềm ẩn nguy hiểm do mưa lũ, sạt lở đất là bài toán nan giải ở không ít địa phương. Di dời dân đến nơi ở mới vốn đã khó, nhưng “giữ chân” người dân ở lại những khu tái định cư cũng lại là việc không hề dễ, bởi liên quan đến các vấn đề về sinh kế, phong tục tập quán, điều kiện sống, việc làm, học tập của người dân…

Tôi hoan nghênh sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề trên. Thủ tướng đã đặt ra yêu cầu hết sức cụ thể, đó là cùng với việc lo nhà ở, phải lo cho người dân có cuộc sống ổn định lâu dài thông qua việc bảo đảm tốt các vấn đề về đất canh tác, y tế, giáo dục, giao thông... 

Để sớm ổn định đời sống của các hộ dân đang mất nhà ở hoặc phải ở nhà tạm, xa hơn nữa là để không còn những hộ dân bị mất nhà ở do lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương cần sớm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, triệt để những nội dung Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa chỉ đạo.

VŨ TỨ MINH (xã Nam Đồng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương)