Theo đó, nhằm cải thiện điều kiện lao động đối với lao động nữ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất người sử dụng lao động bảo đảm có đủ buồng tắm, buồng vệ sinh phù hợp tại nơi làm việc theo quy định của Bộ Y tế; khuyến khích người sử dụng lao động phối hợp với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở lập kế hoạch, thực hiện các giải pháp để lao động nữ có việc làm thường xuyên, được đào tạo thêm nghề dự phòng, áp dụng chế độ làm việc theo thời gian biểu linh hoạt, làm việc không trọn thời gian, giao việc làm tại nhà phù hợp với nguyện vọng chính đáng của lao động nữ.

Khi khám sức khỏe định kỳ, lao động nữ được khám chuyên khoa phụ sản theo danh mục khám chuyên khoa phụ sản do Bộ Y tế ban hành; khuyến khích người sử dụng lao động tạo điều kiện cho lao động nữ mang thai được nghỉ đi khám thai nhiều hơn quy định tại Điều 32 Luật Bảo hiểm xã hội… Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động như: Người sử dụng lao động đầu tư xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo, phòng vắt, trữ sữa mẹ, cơ sở y tế, công trình văn hóa và các công trình phúc lợi khác…

Là một lao động nữ tôi thấy đây là những đề xuất rất phù hợp và cần thiết. Trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm cải thiện và nâng cao điều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh thần, bình đẳng giới, vị thế của lao động nữ tại nơi làm việc. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, vẫn còn những "khoảng tối" trong việc làm đối với nữ giới ở nhiều lĩnh vực cần được xóa bỏ. Việc đề xuất những quy định riêng nhằm bảo đảm quyền lợi đối với lao động nữ sẽ tạo điều kiện thuận lợi, giúp lao động nữ phát huy được tiềm năng của bản thân, vừa làm tròn vai trò, trách nhiệm của người mẹ, người vợ trong gia đình, vừa có thể lựa chọn những công việc phù hợp, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

TẠ THỊ NGUYÊN (Yên Mô, Ninh Bình)