Tại hội nghị, các đại biểu đã hiệp thương cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2019-2024 đối với đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam Thành phố.

leftcenterrightdel
Các đại biểu biểu quyết hiệp thương nhân sự tại hội nghị. 

Hội nghị đã hiệp thương Hội Cựu Công an nhân dân TP Hồ Chí Minh là tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố. Hội nghị hiệp thương kiện toàn chuyển cơ cấu 2 ủy viên và bổ sung 15 ủy viên, cụ thể: Người đứng đầu tổ chức thành viên là 4 ủy viên; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp dưới trực tiếp là 4 ủy viên; cá nhân tiêu biểu là 6 ủy viên; cán bộ chuyên trách cùng cấp là 1 ủy viên. Sau khi hiệp thương kiện toàn, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh khóa XI có 134/138 ủy viên, còn khuyết 4 người.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh kiêm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phát biểu nhận nhiệm vụ.
leftcenterrightdel
Lãnh đạo Thành ủy TP Hồ Chí Minh chúc mừng đồng chí Nguyễn Phước Lộc và các ủy viên chuyển cơ cấu, bổ sung. 

Bên cạnh đó, hội nghị đã hiệp thương thông qua số lượng ủy viên  Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2024 - 2029 là 150 vị, tăng 10 ủy viên so với khóa trước. Trong đó, cơ cấu tăng gồm: 1 người đứng đầu tổ chức thành viên, 4 cá nhân tiêu biểu (trí thức, chuyên gia), 5 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh kiêm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cho biết đây là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm, đòi hỏi bản thân phải nỗ lực toàn diện, rèn luyện, cố gắng nhiều hơn nữa để đáp ứng nhiệm vụ được giao. Đồng chí mong muốn Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tiếp tục quan tâm, ủng hộ, chung sức, đồng lòng, cộng đồng trách nhiệm, phát huy tinh thần đại đoàn kết, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, đóng góp xứng đáng vào xây dựng và phát triển TP Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tin, ảnh: HỒNG GIANG-THU DUYÊN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.