Theo đó, thực hiện Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 / 10-10-2024), Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đề nghị các cấp ủy đảng, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu, hướng dẫn làm tốt công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô đến toàn thể sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ, người lao động trong cơ quan, đơn vị bằng nhiều hình thức phong phú, hiệu quả, phù hợp.

leftcenterrightdel

Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông (Hà Nội). Ảnh: TUẤN HUY  

Trọng tâm, tập trung làm rõ bối cảnh, diễn biến và ý nghĩa, giá trị lịch sử to lớn của Ngày Giải phóng Thủ đô; những thành tựu vĩ đại của Đảng, dân tộc và Thủ đô Hà Nội trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương, chính sách của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô trong xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội: “Văn hiến - văn minh - hiện đại”. Tích cực phối hợp tổ chức và tham gia các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô do Trung ương, Thành phố Hà Nội tổ chức, trọng tâm là lễ kỷ niệm, hội thảo khoa học. Kết hợp chặt chẽ các hoạt động tuyên truyền với tổ chức các hoạt động về nguồn, gặp mặt, thăm hỏi, tri ân các thế hệ lão thành cách mạng, những người có công lao đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng, xây dựng Thủ đô Hà Nội. Cơ quan Ban chỉ đạo 35 các cấp tích cực tham mưu, triển khai hiệu quả các biện pháp nắm tình hình, tích cực tuyên truyền và kịp thời đấu tranh với các hoạt động lợi dụng sự kiện để tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội ta. 

TRỌNG TÌNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.