Theo đó, Tổng cục Thủy sản chủ trì xây dựng các tài liệu tuyên truyền liên quan đến nội dung: Chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác bảo tồn, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản. Tuyên truyền về công tác bảo tồn, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của loài thủy sản theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung bảo vệ các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm, nhất là nội dung không săn bắt, giết, nuôi, nhốt, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép rùa biển, thú biển và các sản phẩm từ rùa biển, thú biển...

leftcenterrightdel
Phóng sinh, thả cả giống ra biển nhằm tái tạo, bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, Hải Phòng.

Đồng thời, mỗi năm hai bên 4 hội thảo và tập huấn, hướng dẫn cho các tăng ni, phật tử về hoạt động phóng sinh tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sinh thái như nhận biết loài ngoại lai xâm hại, có nguy cơ xâm hại; phóng sinh đúng kỹ thuật; thực hành phóng sinh hiệu quả, có trách nhiệm; tác động của thả loài ngoại lai đến môi trường sinh thái, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái tại các khu bảo tồn biển; các quy định về bảo vệ các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm như rùa biển, thú biển.

Mục tiêu, triển khai một cách tích cực, có hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và huy động nguồn lực của tăng ni, phật tử và người dân trong hoạt động phóng sinh tái tạo, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, góp phần bảo vệ môi trường sống của loài thủy sản và bảo vệ đa dạng sinh học; ngăn chặn, giảm thiểu sự phát tán những loài thủy sản ngoại lai xâm hại, có nguy cơ xâm hại ra môi trường; hướng dẫn tăng ni, phật tử, người dân phóng sinh những loài thủy sản bản địa nguy cấp, quý, hiếm, hữu ích cho môi trường sinh thái và đời sống xã hội.

Tin, ảnh: NGUYỄN KIỂM