Tọa đàm là diễn đàn trao đổi thông tin lý luận, kinh nghiệm thực tiễn công tác Đoàn. Các ý kiến tham luận xuất phát từ nhiều góc độ, quan điểm khác nhau, nhằm tìm ra giải pháp về công tác chi đoàn và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, cũng như bổ sung những cơ sở lý luận, thực tiễn giúp cho việc xây dựng văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về công tác tổ chức xây dựng Đoàn có chất lượng tốt.

leftcenterrightdel
Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Cụm trưởng Cụm Đồng bằng sông Hồng Nguyễn Ngọc Việt phát biểu tại tọa đàm.

Phát biểu tại tọa đàm, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Cụm trưởng Cụm Đồng bằng sông Hồng Nguyễn Ngọc Việt khẳng định: Một trong những trọng tâm của công tác tổ chức xây dựng Đoàn là chi đoàn - tổ chức tế bào của Đoàn. Đây là nền tảng đoàn kết, tập hợp, giáo dục và rèn luyện thanh niên, là người đại diện bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của đoàn viên thanh niên, là cầu nối giữa thanh niên với tổ chức Đoàn.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã đánh giá thực trạng chất lượng chi đoàn, công tác chi đoàn, xác định những mặt còn hạn chế, làm rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến sự hạn chế; từ đó đưa ra những giải pháp, mô hình khả thi có tính đột phá hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chi đoàn. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chia sẻ về những giải pháp, cách làm sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng chi đoàn; thực tiễn và giải pháp sinh hoạt chi đoàn trên địa bàn dân cư và trong các đơn vị quân đội; mô hình sinh hoạt chi đoàn hiệu quả trong thực tiễn tại cơ sở... 

Tin, ảnh: DIỆU THÚY