Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong tháng 4-2022, các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương đã bám sát chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của tỉnh Đắk Lắk, thông tin kịp thời về các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan báo chí cũng phản ánh sinh động các hoạt động tiêu biểu, nổi bật trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng- an ninh. Đặc biệt, các cơ quan báo chí còn mạnh dạn phản ánh một số vấn đề hạn chế, bất cập trong thực tiễn giúp các địa phương, đơn vị có hướng khắc phục kịp thời và định hướng tốt dư luận xã hội. Các đơn vị thực hiện tốt công tin tuyên truyền trong tháng qua như: Báo Nhân Dân, Báo Quân đội nhân dân, Báo Đắk Lắk, TTXVN, Báo Người lao động …

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Về công tác trong thời gian tới, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Cảnh đề nghị các cơ quan báo chí bám sát định hướng tuyên truyền; thông tin, phản ánh nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ vừa thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân, vừa phòng, chống dịch Covid-19.

Các cơ quan báo chí tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, khuyến cáo người dân thường xuyên quan tâm, giám sát con, em mình, cảnh báo những khu vực dễ có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để giảm thiểu tình trạng này trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách, thủ tục đăng ký đất đai để hỗ trợ người dân chuyển quyền sử dụng đất. Tuyên truyền cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số về phát triển sản xuất lâu dài, hạn chế bán hết đất canh tác, không còn tư liệu sản xuất…

leftcenterrightdel
Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Cảnh phát biểu tại hội nghị.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890/19-5-2022) diễn ra trên địa bàn tỉnh; kết quả Hội nghị lần thứ V, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tuyên truyền Chương trình số 22-CTrTU, ngày 6-5-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 10-NQTW, ngày 10-2-2022 của Bộ Chính trị về “Định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; tuyên truyền Chương trình số 1987/CTr-UBND, ngày 15-3-2022 của UBND tỉnh về "Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk"...

Tin, ảnh: LÊ HIẾU