Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo 515 dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban chỉ đạo 515; đồng chí Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Phó trưởng Ban chỉ đạo 515.

Báo cáo kết quả thực hiện đề án TKQT HCLS và đề án xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin năm 2019, Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị khẳng định: Năm 2019, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, tích cực, hiệu quả chỉ thị của Bộ Chính trị, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhóm giải pháp như: Rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; kết luận địa bàn, lập bản đồ TKQT; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ; xây dựng quy trình xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin; tăng cường hợp tác quốc tế..., làm cho công tác này đạt được kết quả toàn diện, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Trong năm 2019, toàn quốc đã TKQT được 1.625 HCLS (trong nước là 591; Lào là 239; Campuchia là 795); xác định danh tính HCLS bằng phương pháp thực chứng 121 liệt sĩ, bằng phương pháp giám định ADN là 496 trường hợp, trong đó xác định được danh tính là 31 liệt sĩ.

leftcenterrightdel
Các đồng chí trong Ban chỉ đạo 515 chủ trì hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định: Công tác TKQT và xác định danh tính HCLS là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng; là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; thể hiện truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam. Với trách nhiệm chính trị trước Đảng, trước nhân dân và lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu: Năm 2020, các cấp, các ngành liên quan phải cơ bản hoàn thành rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách các liệt sĩ; chuẩn hóa thông tin, tích hợp hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Đẩy nhanh tiến độ kết luận địa bàn, lập bản đồ TKQT ở 3 cấp (xã, huyện, tỉnh)...; ứng dụng công nghệ thông tin quản lý dữ liệu bản đồ TKQT HCLS, tổ chức tập huấn khai thác sử dụng. Tập trung đẩy mạnh TKQT HCLS trong và ngoài nước; trọng tâm địa bàn trong nước, khu vực trọng điểm còn nhiều HCLS. Triển khai vận hành trung tâm lưu trữ cơ sở dữ liệu AND; đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin…

Tin, ảnh: TRỊNH DŨNG