Tham gia đoàn công tác có đại diện của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Vụ Pháp luật (Văn phòng Quốc hội).

Thực hiện Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giai đoạn 2023-2025, tỉnh Lào Cai không có đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện phải thực hiện sắp xếp và có 2 đơn vị hành chính cấp xã (cụ thể là xã Tà Chải và thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà) thuộc diện bắt buộc phải sắp xếp do đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn theo quy định.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: HỮU HUỲNH 

Theo báo cáo tiến độ thực hiện, vừa qua, UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 ‑ 2025 trên địa bàn tỉnh, xin ý kiến Tỉnh ủy, Bộ Nội vụ đảm bảo theo đúng quy định.

Bản đồ hiện trạng và phương án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã đã hoàn thiện và gửi đến UBND huyện Bắc Hà để triển khai niêm yết tại các điểm lấy ý kiến cử tri. Việc lấy ý kiến cử tri được triển khai và kết thúc trong ngày 1-3-2024 đảm bảo đúng trình tự theo quy định; kết quả là 5.113/5.432 cử tri nhất trí với nội dung đề án, đạt 94,13%.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo tỉnh Lào Cai giải trình một số vấn đề đoàn công tác quan tâm. Ảnh: HỮU HUỲNH 

Hội đồng nhân dân các cấp đã tiến hành họp thông qua chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Bắc Hà đảm bảo theo đúng quy định. Kết quả là 100% đại biểu HĐND cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh dự họp đồng ý tán thành chủ trương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính của tỉnh. Đến nay, UBND tỉnh đã hoàn thiện hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Lào Cai trình Bộ Nội vụ để thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét theo đúng quy định.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng và các đại biểu khảo sát thực tế tại thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà. Ảnh: HỮU HUỲNH

Mặc dù vậy, khi sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã sẽ gặp một số khó khăn do các yếu tố đặc thù về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên bị chia cắt, dân cư phần lớn là người dân tộc thiểu số, phân bố không tập trung dẫn đến việc ban đầu sẽ gặp những khó khăn trong công tác quản lý địa bàn...

leftcenterrightdel
Đại biểu các bộ, ngành Trung ương nêu ý kiến. 

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng đoàn công tác đánh giá cao kết quả triển khai việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, nhất là trong công tác chỉ đạo, xây dựng đề án tổng thể, chi tiết trình Bộ Nội vụ theo quy định và sau sắp xếp về công tác tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; giải quyết dôi dư trụ sở, tài sản công; lấy ý kiến toàn dân.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng đề nghị địa phương trong thời gian tới tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền, đảm bảo thời gian và tiến độ thực hiện; rà soát tất cả số liệu, đảm bảo tính thống nhất, hoàn thiện đánh giá tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị, xây dựng hồ sơ theo quy định; có phương án, lộ trình cụ thể về việc giải quyết số lượng cán bộ dôi dư và sắp xếp, bố trí công việc phù hợp cho từng đối tượng; tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình điều chỉnh, sắp xếp đơn vị hành chính.

NGUYỄN HỒNG SÁNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.