Hội thảo nhằm chia sẻ thông tin về những hoạt động và tiến độ thực hiện Kế hoạch công tác của ACWC giai đoạn 2016-2020; phổ biến các tài liệu quan trọng của khu vực về phụ nữ và trẻ em. Đặc biệt, hội thảo còn tiến hành rà soát, đánh giá giữa kỳ việc thực hiện Kế hoạch hành động khu vực ASEAN về xóa bỏ bạo lực đối với trẻ em ở cấp quốc gia. Đây là hoạt động do ACWC Thái Lan là đầu mối, trong đó tập trung vào 8 điểm hành động, xác định những tiến bộ, điển hình tốt cũng như những thách thức để đưa ra các giải pháp và kế hoạch trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội thảo.

Ủy ban Thúc đẩy và bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN (ACWC) được thành lập từ năm 2010 và đã tích cực hoạt động với việc hoàn thành đa số các mục tiêu, ưu tiên được đề ra trong Kế hoạch công tác của Ủy ban, góp phần không nhỏ thúc đẩy các quyền, phúc lợi, sự phát triển và sự tham gia của phụ nữ và trẻ em trong ASEAN. Trong giai đoạn 2016 - 2020, các quốc gia thành viên ASEAN đã và đang nỗ lực thực hiện Kế hoạch công tác của Ủy ban với hơn 50% các hoạt động, dự án đã hoàn thành hoặc đang được triển khai. Các hoạt động của Ủy ban ngày càng đi vào thực chất trên cơ sở tiếp nối các kết quả đạt được và mở rộng những nội dung cần tiếp tục đẩy mạnh ở giai đoạn trước, đồng thời đưa ra các sáng kiến phù hợp với bối cảnh mới và những xu thế, vấn đề chung mà khu vực và quốc tế đang phải đối mặt trong vấn đề phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là những quyền liên quan được quy định trong Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em và Công ước Liên hợp quốc về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ.

Trong 9 năm qua, Việt Nam đã đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển và hoạt động của ACWC như đảm nhiệm vai trò Chủ tịch lâm thời của Ủy ban giai đoạn 2010 - 2011, Phó chủ tịch Ủy ban giai đoạn 2016 - 2017; trong quá trình đó, Việt Nam đã đưa ra nhiều sáng kiến, hoạt động trong thúc đẩy thực hiện những vấn đề liên quan đến các Công ước như vấn đề về quyền có quốc tịch, phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là bạo lực học đường, trên môi trường mạng và xâm hại tình dục.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà khẳng định: Sự ra đời của Mạng lưới ACWC Việt Nam từ năm 2011 với các cuộc họp, hoạt động tham vấn đều đặn hằng năm ở các miền đã giúp kịp thời cập nhật, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong thực hiện, thúc đẩy và bảo vệ các quyền của phụ nữ và trẻ em. Nhiều sáng kiến, ưu tiên quốc gia được các thành viên Việt Nam lồng ghép trong hoạt động của các cơ quan như Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ, kết hợp khi tham gia các hoạt động, dự án chung của khu vực; các thành viên của Mạng lưới ACWC quốc gia cũng đã có những cơ hội tham gia vào các hoạt động, dự án có liên quan ở cấp khu vực.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hy vọng, Mạng lưới ACWC Việt Nam tiếp tục có thêm những trao đổi, thảo luận cụ thể hơn trong năm nay và những năm tới, góp phần thúc đẩy, bảo vệ hơn nữa các quyền và sự tham gia của phụ nữ và trẻ em. Sự tham gia rất quan trọng, cần bảo đảm để phụ nữ tham gia thị trường lao động, làm chủ doanh nghiệp, tham gia các hoạt động ra quyết định, ở nông thôn thì cần bảo đảm phụ nữ có việc làm, bảo đảm các quyền của trẻ em.

Tin, ảnh: BĂNG CHÂU