Kết luận của Thủ tướng nêu rõ: Yêu cầu tỉnh Vĩnh Long khẩn trương hoàn thành lập Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

leftcenterrightdel

Đề án bảo tồn khu vực lò gạch bên sông Măng Thít, thuộc huyện Măng Thít, Vĩnh Long. Ảnh: TTXVN

Tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, du lịch, đô thị và hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu; huy động tốt mọi nguồn lực xã hội và sử dụng có hiệu quả đầu tư nhà nước để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, có sức lan tỏa cao. Đồng thời, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp; đẩy mạnh hợp tác công tư, huy động mọi nguồn lực của xã hội, nhân dân để phát triển; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học-công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; tăng cường thu hút đầu tư; thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo môi trường, điều kiện thuận lợi hỗ trợ đầu tư và sản xuất, kinh doanh; tăng cường thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế. Thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo môi trường, điều kiện thuận lợi hỗ trợ đầu tư và sản xuất, kinh doanh.

VŨ DUNG