Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, năm 2021, mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn tới kinh tế-xã hội, trong đó có công việc của ngành nội vụ. Song cùng với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, toàn ngành đã tập trung tối đa mọi nguồn lực, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, chung sức hoàn thành mục tiêu kép, đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội. Kế thừa và phát huy những thành tích đạt được, Bộ Nội vụ đề ra phương châm hành động năm 2022 là “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả” khắc phục những điểm nghẽn, vượt qua thách thức, khơi thông nguồn lực, tranh thủ thời cơ, phấn đấu thực hiện thắng lợi các lĩnh vực công tác của toàn ngành.

leftcenterrightdel
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: ĐOÀN BẮC 

Trong năm 2021, ngành nội vụ đã tập trung chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực để rà soát, đề xuất sửa đổi, hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực nội vụ bảo đảm đồng bộ, liên thông với các quy định của Đảng; tham mưu Hội đồng bầu cử quốc gia và Chính phủ, phối hợp cấp ủy và chính quyền địa phương tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp thẩm định tham mưu Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn chức danh lãnh đạo ủy ban nhân dân cấp tỉnh bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tiếp tục thực hiện hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sắp xếp tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc bộ, ngành, địa phương; hoàn thành vượt chỉ tiêu giảm biên chế công chức và số viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong cơ quan hành chính Nhà nước... Công tác cải cách hành chính cũng được ngành nội vụ triển khai quyết liệt qua đó tạo chuyển biến tích cực, đáp ứng tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số…

Năm 2022, ngành nội vụ sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách phù hợp với yêu cầu kiến tạo, phát triển và quản trị nền hành chính nhà nước các cấp; tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao đạo đức, văn hóa công vụ…

leftcenterrightdel
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị. Ảnh: ĐOÀN BẮC 

Ngành nội vụ cũng tiếp tục thực hiện hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, đẩy mạnh thẩm định thành lập các đơn vị hành chính đô thị; phối hợp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động của mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh; hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ bảo đảm tinh gọn, hiệu quả; thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, tiếp tục tham mưu, phối hợp, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính đến năm 2030; đẩy nhanh xây dựng Chính phủ số, chính quyền số gắn với phát triển kinh tế số, xã hội số, góp phần xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, trong sạch, hiệu quả…

Tại hội nghị, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương đã có tham luận đề xuất với Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ về tăng cường sự phối hợp giữa ban, bộ, ngành, địa phương với Bộ Nội vụ trong các lĩnh vực liên quan. Trong tham luận của Bộ Quốc phòng, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cho biết, các nội dung mà Bộ Nội vụ tham mưu, hướng dẫn triển khai năm 2021, quân đội đã tiếp thu và triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao, nhất là nội dung liên quan đến cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, những vấn đề về tổ chức lực lượng, các phong trào thi đua yêu nước, phòng chống dịch Covid-19 (đặc biệt là phong trào thi đua "Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng, thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"), các chính sách khen thưởng. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tham mưu cho Bộ Chính trị ban hành Đề án về tổ chức quân đội giai đoạn 2021-2026 đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh theo Nghị quyết XIII của Đảng.

Báo Quân đội nhân dân Điện tử sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về hội nghị và phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

LÊ HIẾU