Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính TP Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

Theo đó, căn cứ trên điểm tự đánh giá, điểm thẩm định, điểm khảo sát, Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh đã quyết định công bố điểm, xếp loại, xếp hạng đối với 26 sở, ban, ngành thành phố. Trong đó, xếp hạng 1 là Sở Tư pháp với điểm số 95.06, chỉ số là 95,06% và xếp loại tốt. Bên cạnh đó, có 18 đơn vị xếp loại tốt với chỉ số từ 94,98% đến 85,12%, tương ứng từ hạng 2 đến hạng 19, 4 đơn vị xếp loại khá (chỉ số từ 83,56% đến 75,04%, tương ứng từ hạng 20 đến 23). Sở Văn hóa và Thể thao xếp hạng thấp nhất với chỉ số chỉ đạt 75,04%.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị.

Năm nay, có 3 đơn vị lần đầu tham gia đánh giá gồm: Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư Thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, nên Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh không xếp hạng, tuy nhiên, theo tiêu chuẩn đánh giá đều xếp loại tốt, chỉ số từ 85,42% trở lên.

Đối với TP Thủ Đức và 21 quận, huyện, xếp hạng 1 là Ủy ban nhân dân quận Bình Tân với điểm số 94.27, chỉ số là 94,27% và xếp loại tốt. Bên cạnh đó, có 18 đơn vị xếp loại tốt với chỉ số từ 93,48% đến 85,67% tương ứng từ hạng 2 đến hạng 19 và 3 đơn vị xếp loại khá (chỉ số từ 84,44% đến 78,82%, tương ứng từ hạng 20 đến 22). Ủy ban nhân dân Quận 7 xếp hạng thấp nhất với chỉ số chỉ đạt 78,82%.

Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh đánh giá, giá trị trung bình của chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành là 89,02%, có 8/23 đơn vị đạt chỉ số dưới mức giá trung bình, có sự chênh lệch lớn giữa đơn vị đứng đầu và đơn vị xếp cuối hơn 20%. Với TP Thủ Đức và các quận, huyện, giá trị trung bình của chỉ số các địa phương là 88,88%, có 9/22 đơn vị đạt chỉ số dưới mức giá trung bình, có 10 đơn vị đạt từ chỉ số từ 90% trở lên.

leftcenterrightdel
Công chức trẻ Ủy ban nhân dân Phường 5, Quận 11, TP Hồ Chí Minh tình nguyện hỗ trợ thủ tục hành chính cho người dân trong ngày nghỉ. 

Trên cơ sở kết quả Chỉ số chỉ số cải cách hành chính năm 2021 đã công bố, Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, TP Thủ Đức thực hiện rà soát, xác định rõ những các mặt còn hạn chế, ban hành các biện pháp khắc phục và nâng cao hiệu quả công tác chỉ số cải cách hành chính năm 2022. Thành phố yêu cầu thực hiện tốt 9 nhóm giải pháp.

Trong đó, chủ động, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ chỉ số cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chỉ số cải cách hành chính đã đề ra trong kế hoạch năm, quan tâm bố trí đủ nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ chỉ số cải cách hành chính, tập trung triển khai có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ về xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, thường xuyên rà soát, hoàn thiện các nội dung về vị trí việc làm của công chức, viên chức sau khi thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ…

Tin, ảnh: HÙNG KHOA